156

 

 

 

 

 

Małgorzata Sinior

Doradca zawodowy

tel: 42 665 53 93

e-mail: malgorzata.sinior@uni.lodz.pl

Biuro Karier UŁ
ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź