Maria Nyklewicz

Specjalistka ds. kontaktów z pracodawcami

tel: 42 665 53 39

e-mail: maria.nyklewicz@uni.lodz.pl

Biuro Karier UŁ
ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź