Natalia Bocian - Trędowicz 1

 

Natalia Bocian-Trędowicz

Koordynator Projektu
KreaTOR Kariery
Kompleksowy system wsparcia studentów
Uniwersytetu Łódzkiego na rynku pracy.  

tel: 42 665 53 93

e-mail: natalia.tredowicz@uni.lodz.pl

Biuro Karier  UŁ
ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź