Przemysław Fabjanowski

Z-ca Dyrektora
Centrum Współpracy z Otoczeniem UŁ

ul. Narutowicza 68, pok. 211

tel. 42 635 41 67, 516 165 090

przemyslaw.fabjanowski@uni.lodz.pl