Remigiusz Żulicki 1

 

Remigiusz Żulicki

Specjalista ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów

tel: 42 665 53 93

remigiusz.zulicki@uni.lodz.pl

Biuro Karier UŁ
ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź