Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w piętnastej edycji Letniej Szkoły Historii Najnowszej. Do uczestnictwa zapraszamy doktorantów oraz studentów ostatnich lat historii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, a także innych kierunków, zainteresowanych szeroko rozumianą najnowszą historią Polski.

Poprzednie edycje to wykłady znakomitych badaczy (m.in. Antoniego Dudka, Agnieszki Kolasy-Nowak, Włodzimierza Sulei, Andrzeja Paczkowskiego, Andrieja Portnova), dyskusje, seminaria oraz warsztaty (m.in. na temat historii mówionej, sztuki prezentacji czy tworzenia tekstów popularnonaukowych). Tegoroczny program będzie miał podobny charakter.

Szkoła odbędzie się w dniach 6–11 września 2021 r. w ośrodku konferencyjnym w pobliżu Warszawy. Instytut Pamięci Narodowej pokryje osobom zakwalifikowanym do udziału koszty dojazdu oraz pobytu (posiłki, noclegi).

Letnia Szkoła Historii Najnowszej – jak się zakwalifikować

Wszyscy uczestnicy szkoły zobowiązani będą do przygotowania oraz przesłania organizatorom w terminie do 31 lipca 2021 r. tekstu opartego na wynikach własnych badań (20 tys. znaków). Z każdym z tekstów zapoznają się pozostali uczestnicy szkoły, a w trakcie zajęć seminaryjnych po krótkiej prezentacji autora odbędzie się dyskusja nad każdym z nich. Artykuły dyskutowane podczas zajęć Szkoły, po ich uzupełnieniu i rozwinięciu, zostaną opublikowane w formie recenzowanego zbioru studiów.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.

Skan podpisanego formularza wraz załącznikami należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 r. na adres email: marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl.

Do formularza należy załączyć:

  1. Temat oraz abstrakt wystąpienia (300 słów);
  2. CV naukowe.

Wszystkie zgłoszone osoby zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do udziału w zajęciach do 11 czerwca 2021 r. Osoby uczestniczące w zajęciach szkoły w latach ubiegłych mogą ponownie zgłaszać chęć uczestnictwa.

Dodatkowych informacji udziela:

Marta Mazurkiewicz (marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl)

Letnia Szkoła Historii Najnowszej
Letnia Szkoła Historii Najnowszej

Pozostaw odpowiedź