DO WASZYCH USŁUG. NAJWYŻSZA JAKOŚĆ OBSŁUGI W STANDARDZIE.Biuro Karier UŁ

Istotą działalności Biura Karier jest zapewnienie studentom i absolwentom Uniwersytetu Łódzkiego jak najlepszych warunków i możliwości wejścia w aktywne życie zawodowe.

Poprzez współpracę bezpośrednio ze studentami i szerokim spektrum partnerów biznesowych i instytucjonalnych, stwarzamy studentom Uniwersytetu Łódzkiego okazję do uczestnictwa w programach, skorzystania z usług i aktywności, które pozwalają dokonywać świadomych wyborów na rynku pracy i zwiększają szansę na satysfakcjonujące życie zawodowe.

W naszym zespole wyznajemy wspólne wartości, które leżą u podstaw funkcjonowania Biura Karier UŁ:

Orientacja na studenta

Nasze działania i proponowane rozwiązania są ściśle powiązane z potrzebami i dążeniami studentów – wspieramy ich w osiągnięciu satysfakcji zawodowej i budowaniu relacji.

Inicjatywa

Staramy stale się rozwijać, aby stać się liderami w naszej działalności. Wyznaczamy cele, działamy strategicznie i skutecznie. Wychodzimy z inicjatywą, podejmując wyzwania i biorąc odpowiedzialność za osiąganie ambitnych, realistycznych i mierzalnych rezultatów.

Otwartość na możliwości

Podchodzimy do naszej pracy z optymizmem, jesteśmy otwarci na nowe pomysły i myślenie poza schematami.

Ciągły rozwój

Dążymy do ciągłego samodoskonalenia. Poszukując najlepszych rozwiązań bazujemy na dotychczasowych doświadczeniach, wyciągamy z nich wnioski i na tej podstawie planujemy nasze przyszłe działania.

Różnorodność

Jesteśmy świadomi własnych ograniczeń i obszarów do rozwoju, dlatego aktywnie poszukujemy nowych spojrzeń i różnorodnych perspektyw, które mogą korzystnie wpłynąć na naszą pracę.

Zespół

Dbamy o dobre relacje w miejscu pracy. Szanujemy się nawzajem, wspieramy i inspirujemy do podejmowania wyzwań i ciągłego zaangażowania w nasze zadania.

Więcej informacji na temat realizowanych przez nas działań znajdziesz w sekcji PROJEKTY. Jeśli masz dodatkowe pytania, sugestie lub uwagi, skorzystaj z zakładki KONTAKT.