Czym dla Ciebie jest asertywność ? Z czym Ci się ona kojarzy ? Domyślam się, że z mówieniem NIE ! Większości ludziom właśnie z tym kojarzy się asertywność. Nie jest to jednak do końca prawidłowe. Dlaczego? Postaram Ci się to wytłumaczyć.


„Asertywność w psychologii oznacza umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i poglądów z zachowaniem własnych granic i przy poszanowaniu granic innych ludzi”. W tej całej asertywności chodzi głównie o to, aby być zgodnym ze samym sobą, swoimi odczuciami, emocjami, z własnymi wartościami oraz etosem postaw wobec drugiej osoby. Asertywność trzeba kojarzyć również z prawami człowieka, które są pewnego rodzaju fundamentem.
Przytoczę teraz kolejno pięć praw, które opracował dr psychologii i profesor psychiatrii Herbert Fensterheim.

Brzmią one następująco:
1. Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć – tak długo,
dopóki nie ranisz innych.
2. Masz prawo do wyrażania siebie – nawet, jeśli rani to kogoś innego – dopóki
twoje intencje nie są agresywne.
3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb – dopóki uznajesz, że oni
mają prawo odmówić.
4. Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze
jednak masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą.
5. Masz prawo do korzystania ze swoich praw.
Nie wiesz jak konstruktywnie odmówić wykonania jakiegoś zadania, czynności szefowi, koledze czy też babci ? Otóż jest na to sposób ! Czytając ten artykuł dowiesz się jak skutecznie i efektywnie wdrożyć w życie postawę asertywną.
PAMIĘTAJ !
Asertywność wyróżnia trzy postawy. Najważniejsze jest to, aby zbalansować postawę uległą a agresywną.
1. Postawa uległa, pasywna
2. Postawa asertywna
3. Postawa agresywna
Postawa uległa charakteryzuje się tym, że osoba nie dba o swoje potrzeby, boi się wkroczyć w dyskusje i finalnie bierze na siebie dane zlecenie mimo innym obciążających obowiązków. Woli ulec i przeciwstawić się swoim wartościom.

Postawa agresywna jest postawą nacechowaną negatywnymi emocjami. Niekiedy można ją nazwać postawą egoistyczną, która nie przejmuje się uczuciami innych w stosunku do tego co powie, czy zrobi w kontekście odmówienia czegoś.
Postawa asertywna jest przede wszystkim komponentem sprawnej komunikacji wyrażającej myśli, uczucia, poglądy oraz sprzyja równości w relacjach interpersonalnych w trosce o prawa człowieka.
W asertywności chodzi o wyznaczanie priorytetów oraz dokonywanie właściwych wyborów w taki sposób, aby nie ranić drugiej osoby być zgodnym z prawami człowieka w stosunku do siebie oraz drugiego człowieka. Wyróżnia się również strategie związane z postawą asertywną. Pierwsza z nich to tak zwana zacięta płyta, która jest stosowana wtedy, gdy chcemy komuś odmówić np. Wykonania jakiejś czynności, lub wytyczyć jasne granice. Kolejna to z treści na proces, która wiąże się z przedstawieniem w sposób neutralny swojej opinii i emocji jakie uczestniczą podczas interakcji. Następna to Chwila na oddech. W tej strategii chodzi przede wszystkim o danie sobie czasu na odpowiedź. Stosowana jest wtedy, gdy chcemy przemyśleć to co mamy zamiar powiedzieć. Ostatnia to odkładanie na później i zazwyczaj jest stosowana w sytuacjach agresywnych, kiedy to warto wcześniej przemyśleć, co chcemy powiedzieć, aby nie pogorszyć już i tak napiętej sytuacji w jakiej się znajdujemy. W asertywności chodzi o to, aby być przede wszystkim zgodnym z samym sobą, mieć świadomość panowania nad sytuacją, w której się znajdujemy, posiadać kontrolę nad postawą, nad własnym życiem. Tym samym możesz poprawić jakość własnego życia, a twoje kontakty i relacje z innymi ludźmi staną się dużo bardziej pozytywne oraz będziesz cieszyć się szacunkiem do siebie samego i innych. Zatem nie bój się być asertywny, lecz nie do przesady, aby nie stało się to postawą agresywną. Pamiętaj, że asertywność to wolność i zgodność z własnym sobą! Przyjmując ową postawę stajemy się dla wielu autorytetem, dzięki czemu rośnie nam poczucie własnej wartości.

 

Autorka:

 

JULIA LEDZION

Praktykantka w Biurze Karier UŁ 2019/2020

Z zewnątrz introwertyczka, z wewnątrz ekstrawertyczka. Moją pasją jest praca z ludźmi, dlatego studiuje edukację dorosłych z coachingiem, która otwiera mi inne perspektywy wizji świata dorosłych. Miłośniczka espresso i dobrej książki. Energię na co dzień czerpię ze słuchania muzyki, gry z tenisa oraz jazdy samochodem.

Tekst powstał w ramach cyklu #CareerFullyCharged.

Seria Czwartkowy focus należy do Ambasadorów Biura Karier UŁ. Członkowie zespołu, który od jesieni pracuje nad przygotowaniem eventu dla studentów, dzielą się z Wami pomysłami na efektywne wykorzystanie czasu.

Pozostaw odpowiedź