• Umowa o pracę
  • łódź
  • Dodana 8 miesięcy temu

Bluerank Sp. z o.o.

PAID SEARCH EXECUTIVE
(Młodszy specjalista ds. reklamy internetowej)

Marzy Ci się praca w reklamie internetowej, ale nie masz pewności, czy poradzisz sobie w drodze na szczyt kariery zawodowej? Nie bój się wyzwań i stań na wysokości zadania!
U nas nauczysz się, jak skutecznie dotrzeć z przekazem do osób szukających konkretnych informacji w Internecie. Poznasz tajniki technologii programmatic, dowiesz się więcej o remarketingu i reklamach w mediach społecznościowych. Chcesz odkryć więcej? Zacznij pracę w dziale Paid Search!

po 3 miesiącach:
• Będziesz po wszystkich indywidualnych szkoleniach z zakresu SEO, SEM i analityki internetowej;
• Zrobisz swój pierwszy lub kolejny certyfikat Google;
• Odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej;
• Skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia Pracowników obejmującego m.in. sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.;
• Swój dzień pracy będziesz mógł rozpocząć od 7, ale i od 10.

po 6 miesiącach:
• Zdobędziesz doświadczenie w realizowaniu lokalnych oraz międzynarodowych projektów dla liderów swoich branż;
• Podniesiesz swoje kwalifikacje i poszerzysz specjalistyczną wiedzę związaną z e-marketingiem, nowymi mediami oraz e-commerce;
• Będziesz uczestniczył w konferencjach.

po 12 miesiącach:
• Będziesz pełnoprawnym uczestnikiem systemu premiowego w Bluerank;
• Otrzymasz możliwość awansu;
• Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;
• Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny i poznamy się jeszcze lepiej;
• Zbudujesz swoją markę zawodową jako Młodszy Specjalista SEM;
• Będziesz miał możliwość wypowiadania się w mediach jako ekspert Bluerank;
• Utwierdzisz się w przekonaniu, że 20 dni zdalnych to komfort pracy w domowych warunkach.

Co będziesz robić w Bluerank jako Paid Search Specialist?
• Obsługiwać kampanie Paid Search dla klientów agencji;
• Planować i realizować działania Search Engine Marketing;
• Realizować zintegrowane projekty promocyjne w zakresie strategii obecności w wyszukiwarkach.

Czego wymagamy od kandydata na stanowisko Paid Search Specialist?
• Wykształcenia wyższego;
• Doświadczenia w zarządzaniu i optymalizacji kampanii płatnych w wyszukiwarkach internetowych (Google Ads);
• Umiejętności korzystania z narzędzi do obsługi płatnych kampanii SEM (Google Ads, Allegro Ads lub Yandex);
• Umiejętności analitycznych;
• Znajomości języka angielskiego;
• Wysokiej kultury osobistej i dbałości o jakość swojej pracy;
• Chęci nieustannego rozwoju i pracy dla największych klientów.
Zdobędziesz dodatkowe punkty za:
• Doświadczenie w pracy dla międzynarodowych klientów zdobyte w agencji interaktywnej;
• Praktyczną znajomość Google Analytics;
• Posiadanie certyfikatów branżowych;
• Wiedzę na temat obsługi kampanii SEM w wyszukiwarkach zagranicznych (np. Yandex);
• Znajomość drugiego języka obcego (niemiecki lub rosyjski).

Oferujemy:
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w przedziale między 4 800 zł – 6 400 zł brutto;
• Pracę z najlepszymi – jesteśmy laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
• Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2019 Winner);
• Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów;
• Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji;
• Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej zgody:
Zapoznałem/Zapoznałam się z informacjami. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodne z powyższym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554), ul. Łąkowa 29, zwaną dalej „Administratorem” dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: praca@bluerank.pl; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: rekrutcja@bluerank.pl