• Umowa o pracę
  • Łódź
  • Dodana 8 miesięcy temu

Bluerank Sp. z o.o.

SOFTWARE ENGINEER
Interesuje Cię tworzenie i optymalizacja narzędzi wewnętrznych? API Google Analytics, AdWords, Facebook nie są dla Ciebie nic nieznaczącymi słowami, przeciwnie czynnie z nich korzystasz? Chcesz dołączyć do zespołu świetnych specjalistów i współtworzyć z nimi markę pracodawcy, a także swój osobisty brand?

po 3 miesiącach:
• Poznasz bliżej branżę w której działamy – będziesz po wszystkich indywidualnych szkoleniach
• Odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej;
• Skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia pracowników obejmującego m.in. sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.

po 6 miesiącach:
• Poznasz od wewnątrz mechanizmy funkcjonowania naszej firmy;
• Podniesiesz swoje kwalifikacje w obszarze IT oraz poszerzysz wiedzę związaną z e-marketingiem, nowymi mediami oraz e-commerce;
• Wspomożesz działanie naszych narzędzi wewnętrznych, a być może zaproponujesz także własne rozwiązania.

po 12 miesiącach:
• Otrzymasz możliwość dalszego rozwoju swoich kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń;
• Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;
• Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny, gdzie poznamy się jeszcze lepiej;
• Zbudujesz swoją markę zawodową.

Czym będziesz zajmować się w Bluerank?
• Współtworzeniem, tworzeniem i optymalizacją narzędzi wewnętrznych;
• Pracą na interfejsach API Google Analytics, AdWords, Facebook;
• Działaniami backendowymi, jak i frontendowymi oraz pracą z bazami danych;
• Wsparciem programistycznym dla całego zespołu.

Czego wymagamy?
• Znajomości:
· Programowania w języku PHP (Laravel framework, Composer);
· Technologii frontendowych: HTML5, CSS3, Bootstrap;
· Technologii: JavaScript, jQuery, VueJS;
· SQL, Git;
• Znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną pracę z dokumentacją techniczną;
• Wykształcenia kierunkowego – informatyka;
• Otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
• Umiejętności pracy indywidualnej oraz zespołowej.

Oferujemy:
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia w przedziale między 6000 a 7000 zł brutto;
• Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zarówno w ramach szkoleń technicznych, jak i kompetencji miękkich;
• Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów;
• Pracę z najlepszymi – jesteśmy regularnymi laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
• Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2019 Winner);
• Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów.

Nie czekaj i już dziś dołącz do naszego zespołu!

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej zgody:
Zapoznałem/Zapoznałam się z informacjami. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodne z powyższym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554), ul. Łąkowa 29, zwaną dalej „Administratorem” dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: praca@bluerank.pl; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: rekrutacja@bluerank.pl