• Umowa o pracę
  • Łódź
  • Dodana 2 tygodnie temu

Instytut Technologii Bezpieczeństwa " Moratex " Instytut Technologii Bezpieczeństwa " Moratex "

Instytut Technologii Bezpieczeństwa " Moratex "

Wymagania dla kandydatów na stanowisko
Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej

Poszukujemy osób:

–  zmotywowanych do kreatywnego i samodzielnego działania,

–  nastawionych na wyznaczanie i realizowanie celów,

–  odpowiedzialnych, dyspozycyjnych, dokładnych,

– posiadających umiejętność pracy w zespole,

–  otwartość na nowe wyzwania oraz zdolności komunikacyjne,

–  chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Opis stanowiska:

–  nawiązywanie współpracy z partnerami zagranicznymi (jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami),

–  koordynowanie i organizacja pracami prowadzonymi w Zakładzie Projektowym w ramach projektów realizowanych we współpracy europejskiej i międzynarodowej,

–  ścisła i ciągła współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie współpracy zagranicznej,

–  poszukiwanie nowych tematów projektów badawczych oraz projektów rozwojowych w obszarze współpracy europejskiej i międzynarodowej oraz opracowywanie wniosków o ich dofinansowanie,

–  koordynowanie projektami realizowanymi w ramach Programów europejskich
i międzynarodowych.

Wymagania:

–  wykształcenie wyższe ze specjalnością (materiały kompozytowe, technologia polimerów, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, włókiennictwo)lub/i zarządzania projektami, lub/i komercjalizacją,

–  mile widziane studia doktoranckie w fazie końcowej lub posiadany tytuł doktora

–  udokumentowany dorobek naukowy,

–  udokumentowane predyspozycje do samodzielnej realizacji badań naukowych i prac rozwojowych,

–  doświadczenie w sporządzaniu i koordynowaniu projektów badawczych i rozwojowych finansowanych z środków krajowych i zagranicznych,

–  umiejętność sporządzania sprawozdań, raportów, analiz i prezentacji,

–  umiejętność prowadzenia rozeznania w zakresie nowych technologii, trendów badawczych, procesów innowacyjnych oraz komercjalizacyjnych,

–  udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

–  udokumentowany dorobek.

Oferujemy:

Możliwość rozwoju zawodowego w ramach stanowiska pracy.

Szkolenia, dofinansowanie do urlopów.

Wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.

Liczba dostępnych stanowisk pracy: 1

Forma zatrudnienia – umowa o pracę

Oferty w postaci:

–  curriculum vitae,

–  listu motywacyjnego

należy dostarczyć bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej”, bądź drogą mailową, do dn. 30.09.2020r.

W ofercie powinna być zamieszczona klauzula odnośnie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Dział Zatrudnienia i Płac

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

90-505 Łódź

tel. centr.: +48 42 637-37-10

tel. sekretariat: +48 42 637-37-63

fax: +48 42 636-92-26

e-mail: kadry@moratex.eu

Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Administratorem danych jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” z siedzibą w Łodzi (90-505) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: itb@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10. Inspektorem Ochrony Danych jest Mateusz Gajdacz. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: mgajdacz@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Jeżeli wyraża pan/pani zgodę na przetwarzanie pana/pani danych na potrzeby przyszłych informacji prosimy
o zamieszczenie takiej informacji w CV. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w procesie rekrutacji.

 

 

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: jcharusta@moratex.eu