• Umowa o pracę
  • Łódź
  • Dodana 2 tygodnie temu

Instytut Technologii Bezpieczeństwa " Moratex " Instytut Technologii Bezpieczeństwa " Moratex "

Instytut Technologii Bezpieczeństwa " Moratex "

Wymagania dla kandydatów na stanowisko

SPECJALISTY BADAWCZO-TECHNICZNEGO W ZAKŁADZIE PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Poszukujemy osób:

–  zmotywowanych do kreatywnego i samodzielnego działania

–  nastawionych na wyznaczanie i realizowanie celów

–  odpowiedzialnych, dyspozycyjnych, dokładnych

–  posiadających umiejętność pracy w zespole

–  otwartość na nowe wyzwania oraz zdolności komunikacyjne

–  chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych

Opis stanowiska:

–  rozwiązywanie problemów związanych z tematyką prac prowadzonych w Zakładzie

–  systematyczne zbieranie i uzupełnianie informacji techniczno-technologicznych o surowcach, technikach, technologiach i wyrobach wchodzących w zakres tematyki prac wykonywanych w Zakładzie

–  współudział w przygotowywaniu wniosków projektowych związanych z ich dofinansowaniem dotyczących projektów badawczych, rozwojowych, celowych i innych projektów, a także zadań badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej

–  wykonywanie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie prowadzonych projektów celem wprowadzania nowych wyrobów na rynek

–  współudział w pracach wdrożeniowych prowadzonych w Zakładzie dla nowo opracowanych/modernizowanych wyrobów

–  przygotowywanie publikacji z zakresu prowadzonych badań i prac w ramach realizowanych projektów,

–  opracowywanie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz normami dokumentacji technicznej i technologicznej projektowanych wyrobów i nowych technologii,

–  sporządzanie sprawozdań z wykonanych zadań

Wymagania:

–  wykształcenie wyższe kierunkowe

–  znajomość projektowania aplikacji wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości (ang. virtual reality)

–  doświadczenie w zakresie stosowania programów symulacji pod kątem opracowywania nowoczesnych rozwiązań materiałowych

–  łatwość w nauce nowych programów komputerowych

–  studia doktoranckie w fazie końcowej lub posiadany tytuł doktora

–  udokumentowane predyspozycje do samodzielnej realizacji badań naukowych i prac rozwojowych

–  motywacja do zdobywania wiedzy i rozwoju w strukturach organizacji

–  dyspozycyjność

–  doświadczenie w sporządzaniu i koordynowaniu projektów badawczych i rozwojowych finansowanych z środków krajowych i zagranicznych – przynajmniej 1 rok

–  umiejętność sporządzania sprawozdań, raportów, analiz i prezentacji

–  umiejętność prowadzenia rozeznania w zakresie nowych technologii, trendów badawczych, procesów innowacyjnych

–  udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

–  udokumentowany dorobek

Oferujemy:

–  stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (praca od poniedziałku do piątku w trybie jednozmianowym)

–  elastyczny czas pracy (obecność w pracy w godzinach 6:00 – 8:30)

–  możliwość realizacji projektów badawczych w oparciu o współpracę z renomowanymi ośrodkami

–  możliwość rozwoju zawodowego w ramach stanowiska pracy oraz podnoszenia kwalifikacji

–  możliwość ubezpieczenia grupowego

–  pakiet świadczeń autorskich

–  wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności

–  wynagrodzenia z praw autorskich

Liczba dostępnych stanowisk pracy: 1

Forma zatrudnienia – umowa o pracę

Oferty w postaci:

curriculum vitae,

–  listu motywacyjnego

należy dostarczyć bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Specjalisty badawczo-technicznego w Zakładzie Projektowania systemów Informatycznych”, bądź drogą mailową, do dn. 30.09.2020r.

W ofercie powinna być zamieszczona klauzula odnośnie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Dział Zatrudnienia i Płac

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

90-505 Łódź

tel. centr.: +48 42 637-37-10

tel. sekretariat: +48 42 637-37-63

fax: +48 42 636-92-26

e-mail: kadry@moratex.eu

Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Administratorem danych jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” z siedzibą w Łodzi (90-505) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: itb@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10. Inspektorem Ochrony Danych jest Mateusz Gajdacz. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: mgajdacz@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Jeżeli wyraża pan/pani zgodę na przetwarzanie pana/pani danych na potrzeby przyszłych informacji prosimy o zamieszczenie takiej informacji w CV. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w procesie rekrutacji.

 

 

 

 

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: jcharusta@moratex.eu