• Praktyki / staż
  • Łódź
  • Dodana 2 tygodnie temu

Open Finance S.A.

Zrób pierwszy krok do rozwoju swojej kariery i aplikuj na bezpłatne praktyki.

Jesteśmy firmą pośrednictwa finansowego zrzeszającą blisko 700 Ekspertów Finansowych w ponad 100 lokalizacjach na terenie całej Polski. Od 2004 roku kreujemy nowe spojrzenie na świat finansów osobistych pomagając naszym klientom znaleźć optymalne rozwiązania z zakresu kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz inwestycji i ubezpieczeń. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Stwarzamy możliwości, które pozwalają naszym pracownikom rozwijać się i realizować własne pomysły. Ponad 90% Dyrektorów Oddziałów pochodzi z awansu wewnętrznego. Na co dzień jesteśmy dla siebie partnerami  i ekspertami w swoich dziedzinach. Wspólnie pracujemy na innowacyjność naszej firmy.

Zgłoś się do nas jeśli:

•   jesteś ciekawa/y, jak wygląda ścisła współpraca z Ekspertami Finansowymi

•   chcesz sprawdzić się w prowadzeniu recepcji i dokumentacji oddziałowej oraz wspierać placówkę w codziennej pracy

•   chciałabyś/chciałbyś zarządzać kalendarzem spotkań z klientami

•   cenisz sobie znajomość branży od podszewki

•   chciałabyś/chciałbyś mieć możliwość rozwoju i awansu

My ze swojej strony zapewnimy Ci:

•   możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w jednej
z największych firm pośrednictwa finansowego
w Polsce

•   doświadczenie zdobyte  pod okiem naszych specjalistów

•   wsparcie merytoryczne i praktyczne dedykowanego Opiekuna praktyk

•   elastyczny grafik dopasowany do Twoich zajęć na uczelni

•   informację zwrotną oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk

Zgłoś się do nas jeżeli:

•   posiadasz status studenta (mile widziani studenci studiów zaocznych)

•   chcesz odbyć praktyki samodzielnie lub z ramienia uczelni

•   jesteś ciekawy, jak wygląda praca w ogólnopolskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

•   chcesz zacząć budować swoje doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów

posiadasz dużą dawkę pozytywnej energii, chęci do pracy i rozwoju 🙂

 

 

Administratorami Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jako kandydata do pracy jest Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, zwana dalej jako „Administrator”.
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres daneosobowe@open.pl lub pisma na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO , czyli Pani/Pana dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych;
w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Pani/Pana odrębnie wyrażonej, dobrowolnej zgody;
w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
w celu udokumentowania relacji z Panią/Panem, w tym wykazania realizacji przez Administratora nałożonych na niego obowiązków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest wskazane udokumentowanie relacji z Panią/Panem oraz dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze sądowej lub przedsądowej.
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. osobom, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy) oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora takim jak dostawcy usług IT.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
W każdej chwili może Pani/Pan skorzystać z przysługującego Pani/Panu prawa do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy, albo do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w tym celu – w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Ponadto działania na danych wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora będą realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach. Przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacyjnym.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

 

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: rekrutacja@open.pl