Do 30 listopada br. potrwa rekrutacja studentów do VI edycji projektu mentorskiego w ramach Programu Absolwent VIP UŁ. Projekt ten jest skierowany do studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wybitni absolwenci UŁ pełniący rolę ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju.

Terminem „mentee” określamy ucznia, który poszukuje pomocy w nakreśleniu swojej ścieżki zawodowej i w tym celu indywidualnie pracuje z mentorem, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju jego umiejętności i menedżerskich i biznesowych. Mentor to z kolei ktoś, kto staje się swoistego rodzaju powiernikiem ucznia i wykazuje się zdolnością do zrozumienia jego potrzeb.

Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności na wielu płaszczyznach. Role mentorów przyjmują co roku osoby piastujące wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce. Wśród blisko 40 mentorów nie brak wybitnych specjalistów reprezentujących takie branże jak media, prawo, BPO, IT, administracja publiczna, PR czy HR. W tym roku to m.in. Konrad Pokutycki – Prezes Zarządu BSH Polska, Kazimierz Ujazdowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego czy Joanna Podolska-Płocka – Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

W ramach projektu studenci będą wspierani w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń. Uzyskają pomoc w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także poznają sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.

Aplikacja do projektu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.absolwent.uni.lodz.pl. Zainteresowani studenci, po zapoznaniu się z sylwetkami mentorów, mogą aplikować online wskazując maksymalnie 3 preferowanych mentorów. Formularz będzie aktywny do 30 listopada – wówczas nastąpi etap dobierania par mentorskich.

Czas trwania całego procesu mentoringowego w projekcie obejmuje kilka miesięcy zaplanowanych na okres styczeń – czerwiec 2019. Uczestnicy VI edycji projektu mentorskiego zaprezentowani zostaną w dniu 6 grudnia br. podczas uroczystej inauguracji w Pałacu Biedermanna (godz. 14:00).

Projektmentorski2018

Pozostaw odpowiedź