Jakie obawy towarzyszą wejściu na rynek pracy? Czego brakuje na UŁ? Na czym polega rola Biura Karier? Co jest najfajniejszego w studiowaniu? Za nami drugie spotkanie w ramach Programu Ambasadorskiego.

Kluczowym założeniem Programu Ambasadorskiego jest włączenie studentów w tworzenie oferty Biura Karier UŁ. Zależy nam na tym, żeby uczestnicy projektu zyskali przestrzeń do wdrażania własnych pomysłów i mogli rozwijać swoje umiejętności poprzez praktyczne działania. Z drugiej strony, nie mniej istotni są odbiorcy tych działań. Dlatego podczas drugiego spotkania skupiliśmy się na potrzebach studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Porozmawiajmy o potrzebach

W październiku poprosiliśmy Ambasadorów o przygotowanie i przeprowadzenie wywiadów ze znajomymi studentami. Interesowały nas trzy obszary: ich zainteresowania i pasje; spostrzeżenia związane z Uczelnią oraz obawy i ambicje dotyczące rynku pracy. W efekcie uzyskaliśmy kilka godzin nagrań, pełnych różnorodnych opinii, trafnych (momentami też zaskakujących) spostrzeżeń i barwnych cytatów. Uzupełniliśmy je o wybrane wypowiedzi z badań i materiał zgromadzony przez uczestników pierwszej edycji Programu Ambasadorskiego. Po co to wszystko? Zależy nam, żeby projekt oferował propozycje, które rzeczywiście będą wpisywały się w potrzeby studentów. Obszerny materiał wymaga czasu na pogłębioną analizę, ale też daje szansę na poszerzenie perspektywy i uwzględnienie nieoczywistych punktów widzenia.

 

Braki, obawy, aspiracje

Wspólnie z Ambasadorami uporządkowaliśmy wypowiedzi studentów, grupując je na kilka wątków. Przy każdym z nich staraliśmy się znaleźć kluczowe potrzeby – te wyrażone wprost i te, które należało wyczytać „między wierszami”. Zyskaliśmy sporą bazę danych o plusach studiowania, obawach związanych z rynkiem pracy czy zawodowych aspiracjach studentów. Ambasadorzy, podzieleni na dwie grupy, skupili się na tym, czego najbardziej brakuje na UŁ oraz na wyobrażeniach pierwszego roku na rynku pracy. Co ciekawe, wśród oczekiwań pojawiały się m.in. szkolenia, doradztwo zawodowe, branżowe Targi Pracy czy możliwość realizowania dodatkowych praktyk i staży, czyli… coś, co bez problemu można znaleźć w ofercie Biura Karier UŁ. Pokazuje to, że mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia jeśli chodzi o budowanie świadomości wśród studentów.

 

Wprowadzenie do Design Thinking

Po przeanalizowaniu wszystkich wypowiedzi i wątków, stworzyliśmy listę kilkunastu kluczowych potrzeb, które następnie zostały poddane ocenie Ambasadorów. Uwzględniliśmy dwa aspekty: to, na ile dana potrzeba jest atrakcyjna dla uczestników projektu oraz to, czy odpowiedź na nią pozostaje w zasięgu grupy. Mówiąc prościej: czy tworząc wydarzenie dla studentów Ambasadorzy będą w stanie odpowiedzieć na zgłaszaną potrzebę w sposób efektywny i dający im satysfakcję z działania.

Środowy warsztat stanowił wprowadzenie do Design Thinking. W grudniu spotkamy się na sesji DT, starając się wygenerować możliwie dużą ilość pomysłów na eventy poszerzające standardową ofertę Biura Karier UŁ.

 

 

Pozostaw odpowiedź