Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłasza nabór na stanowiska związane z UE.

Masz wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu ekonomii lub politologii lub stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej lub prawa lub administracji lub wyższe magisterskie na dowolnym kierunku oraz podyplomowe w w/w zakresie? Mamy dla Ciebie dwie propozycje pracy!

Główny Specjalista
Do spraw: zasobów własnych, budżetu rocznego UE i analiz w Wydziale Finansowego Wymiaru Polityk UE w Departamencie Ekonomicznym Unii Europejskiej

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
  • będzie pracować w zespole zajmującym się finansowym wymiarem polityk unijnych i negocjacjami wieloletniego budżetu unijnego. Zadania tematycznie będą dotyczyły strony dochodowej budżetu unijnego – tzw. systemu zasobów własnych oraz budżetu rocznego UE, które mają wpływ na kształtowanie polityki europejskiej RP;
  • będzie uczestniczyć w negocjacjach z przedstawicielami państw członkowskich i instytucji UE, w tym w pracach grup roboczych Rady UE oraz grup międzyresortowych, będzie przygotowywać instrukcje dla przedstawiciela RP, opiniować i zgłaszać uwagi do dokumentów oraz uczestniczyć w spotkaniach bilateralnych i multilateralnych;
  • będzie również koordynować i prowadzić prace koordynacyjne z resortami, urzędami centralnymi, innymi instytucjami i partnerami społeczno-gospodarczymi w celu wypracowania projektu stanowiska korzystnego dla RP i mandatu negocjacyjnego (czasowa koordynacja pracowników Departamentu i spoza Departamentu);
  • ponadto, będzie opiniować propozycje rozwiązań problemów oraz rozstrzygnięć, decyzji i ustaleń w odniesieniu do rządowych projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedkładanych pod obrady Rady Ministrów i Komitetu do Spraw Europejskich, a także przygotowywać materiały i wystąpienia na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich;
  • w związku z realizacją powyższych zadań będzie wykonywać złożone analizy tworząc nowe rozwiązania, wymagające posiadania pełnej wiedzy z zakresu właściwego dla stanowiska oraz bardzo dobrej znajomości dziedzin pokrewnych.

Więcej informacji znajedziesz tutaj.

Główny Specjalista
Do spraw: przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz jej aspektów budżetowych w Wydziale Finansowego Wymiaru Polityk UE w Departamencie Ekonomicznym Unii Europejskiej

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
  • odpowiada za przygotowywanie propozycji decyzji w obszarze właściwym dla stanowiska, mających wpływ na kształtowanie polityki europejskiej RP
  • uczestniczy w negocjacjach z przedstawicielami państw członkowskich i instytucji UE, w tym w pracach grup roboczych Rady UE oraz grup międzyresortowych, przygotowuje instrukcje dla przedstawiciela RP, opiniuje, zgłasza uwagi, uczestniczy w spotkaniach bilateralnych i multilateralnych
  • wykonuje złożone analizy tworząc nowe rozwiązania, wymagające posiadania pełnej wiedzy z zakresu właściwego dla stanowiska oraz bardzo dobrej znajomości dziedzin pokrewnych, w celu wypracowania projektu stanowiska korzystnego dla RP
  • koordynuje i prowadzi prace koordynacyjne z resortami, urzędami centralnymi, innymi instytucjami i partnerami społeczno-gospodarczymi w celu wypracowania projektu stanowiska korzystnego dla RP i mandatu negocjacyjnego (czasowa koordynacja pracowników Departamentu i spoza Departamentu)
  • opiniuje propozycje rozwiązań problemów oraz rozstrzygnięć, decyzji i ustaleń w odniesieniu do rządowych projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedkładanych pod obrady Rady Ministrów i Komitetu do Spraw Europejskich, a także przygotowuje materiały i wystąpienia na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich
Więcej informacji znajedziesz tutaj.
Praca dla UE
Praca dla UE

Pozostaw odpowiedź