Pojęcie demokracji jest Ci bliskie, tak jak idea tworzenia społeczeństwa obywatelskiego? Chciałbyś w praktyce sprawdzić jak wygląda stosowanie prawa w praktyce oraz z jakimi problemami borykają się polscy obywatele? Praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dają takie właśnie możliwości!

Jak wyglądają praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich?

Rzecznik Praw Obywatelskich serdecznie zachęca studentów prawa III, IV i V roku studiów do aplikowania na praktyki wakacyjne w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, które tak jak w ubiegłym roku odbędą się w formie zdalnej. Praktyki zostaną zorganizowane w lipcu, sierpniu i wrześniu w trzech turnusach, podczas których dla praktykantów zaplanowaliśmy m.in. następujące aktywności:

  • spotkania online z ekspertami Biura. Dyrektorzy poszczególnych jednostek oraz wskazani przez nich pracownicy poprowadzą krótkie wykłady i warsztaty, opowiedzą też o prowadzonych aktualnie sprawach
  • współpracę z wybranym zespołem skargowym (Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Zespół Prawa Karnego, Zespół Prawa Cywilnego, Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Zespół do spraw Wykonywania Kar, Zespół do spraw Równego Traktowania),
  • spotkania online z wybitnymi prawnikami i ekspertami w dziedzinie prawa, warsztaty prowadzone w formie webinariów przygotowywane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, udział w konferencjach i spotkaniach organizowanych w Biurze RPO w formie online.

Pomimo szczególnego trybu młodzi adepci prawa z uniwersytetów w całej Polsce będą mieli szansę wziąć udział w profesjonalnym programie 3-tygodniowych praktyk i przekonać się z jakimi problemami najczęściej borykają się polscy obywatele oraz jak wygląda stosowanie prawa w praktyce.

Ostateczny kształt programu zawsze zależy od uczestników. Dzięki temu, że każda grupa jest inna, szukamy wspólnych inicjatyw, które będą zgodne z zainteresowaniami praktykantów. Chcemy, aby studenci pomimo zdalnej formy praktyk mogli jak najpełniej uczestniczyć w życiu Biura RPO i zyskać bezcenne doświadczenie.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2021 r. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu praktyk w BRPO oraz dokumenty znajdują się na stronie: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/praktyki-i-staz, pod numerem telefonu 22 551 77 89/ 22 551 78 10; lub praktyki@brpo.gov.pl

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich?

Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza, czy prawa obywateli są szanowane przez instytucje państwowe. Bada, czy działania urzędów i różnych instytucji wobec obywatela były zgodne z prawem. Analizuje też, czy urzędnicy, sądy, szpitale, szkoły i inne służby nie zaniedbali spraw zgłaszanych im przez ludzi.
Jeśli ktoś ma problem na przykład: z emeryturą, mieszkaniem, alimentami, może zwrócić się do Rzecznika. Wtedy sprawdzi on, czy urzędnicy postępowali zgodnie z prawem. Rzecznik zajmuje się też prawami więźniów i mieszkańców domów pomocy, dostępem do służby zdrowia, prawem do nauki czy wolnością słowa.

To są tylko przykłady praw, których w sumie jest 50. Zawarte są w rozdziale II Konstytucji – najważniejszego prawa w Polsce.

 

Biuro Rzecznika - praktyki
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Pozostaw odpowiedź