W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego poniżej przedstawiamy Państwu czasową procedurę podpisywania wniosków i porozumień w sprawie praktyk nieobligatoryjnych:

Praktyki nieobligatoryjne to forma zdobywania doświadczenia zawodowego, która wyróżnia się elastycznością. Student we współpracy z pracodawcą decyduje, jak długo i przez ile godzin tygodniowo będzie odbywać praktyki.

Każdy student, który chciałby odbyć praktyki nieobligatoryjne zobowiązany jest do przesłania drogą e-mailową na adres: biurokarier@uni.lodz.pl skanów podpisanych dokumentów:

1. Na podstawie wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę wniosku, pracownik Biura Karier podpisuje Porozumienie i wysyła je e-mailem zwrotnym na adres studenta składającego wniosek.

2. Kolejnym krokiem jest podpisanie Porozumienia o przyjęciu studenta na praktyki przez pracodawcę i przesłanie go do Biura Karier na wskazany powyżej adres e-mail.

3. Po zakończeniu praktyk należy przesłać na adres e-mailowy Biura Karier skany wypełnionych przez pracodawcę i studenta następujących dokumentów:

Wyżej wymienione dokumenty będą stanowiły podstawę do wpisu informacji o ukończonych praktykach do suplementu dyplomu.

Dokumenty w języku angielskim znajdują się tutaj.