Praktyki nieobligatoryjne to forma zdobywania doświadczenia zawodowego, która wyróżnia się elastycznością. Student we współpracy z pracodawcą decyduje, jak długo i przez ile godzin tygodniowo będzie odbywać praktyki.

Każdy student, który chciałby odbyć praktyki nieobligatoryjne zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Karier poniższych dokumentów:

1. Na podstawie wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę wniosku, pracownik Biura Karier podpisuje Porozumienie.

2. Kolejnym krokiem jest podpisanie Porozumienia o przyjęciu studenta na praktyki przez pracodawcę.

3. Wniosek oraz jedna kopia Porozumienia musi zostać dostarczona do Biura Karier przed rozpoczęciem praktyk. Po jednej kopii Porozumienia otrzymuje również student i pracodawca.

4. Po zakończeniu praktyk należy dostarczyć do Biura Karier wypełnione przez pracodawcę i studenta następujące dokumenty:

Wyżej wymienione dokumenty będą stanowiły podstawę do wpisu informacji o ukończonych praktykach do suplementu dyplomu.

Dokumenty w języku angielskim znajdują się tutaj.