Studiujesz zarządzanie, bankowość albo chcesz zarządzać projektami? Ten webinar jest dla Ciebie!

Are you studying management, banking or you want to manage projects? This webinar is for you!

You always thought that there is no place for innovation in boring banking institutions? You always wanted to know how every day work in bank looks like? If for any question your answer is yes, then this webinar is for you. During it you will have an unique opportunity to go behind a closed door of one of the biggest banks in the world, and learn how to use your project management skills in a real life project.

 

Zawsze myślałeś, że w nudnych instytucjach bankowych nie ma miejsca na innowacje? Zawsze chciałeś wiedzieć, jak wygląda codzienna praca w banku? Jeśli na jakiekolwiek pytanie Twoja odpowiedź brzmi „tak”, to ten webinar jest dla Ciebie. W jej trakcie będziesz miał niepowtarzalną okazję wejść za zamknięte drzwi jednego z największych banków na świecie i dowiedzieć się, jak wykorzystać swoje umiejętności zarządzania projektami w prawdziwym projekcie.

 

By registering to this event you accept Citi Handlowy’s terms and conditions for processing your personal data. More information on Citi Handlowy’s terms and conditions can be found here: http://citi.me/privacypoland

 

Jan 14, 2021 04:00 PM in Warsaw

Register here.

Pozostaw odpowiedź