Uniwersytet Łódzki za pośrednictwem zespołu Biura Karier od 2013 r. prowadzi cyklicznie monitorowanie karier absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jest ono realizowane metodą panelową, która poprzez badanie tej samej grupy na przestrzeni kilku lat pozwala na uchwycenie dynamiki zmian w przebiegu losów osób kończących studia. Badanie odbywa się w trzech turach:

 • po roku,
 • po trzech latach,
 • i po pięciu latach od ukończenia studiów.

Za moment zakończenia edukacji uznaje się tutaj rok akademicki, w którym złożono ostatni egzamin przed obroną pracy dyplomowej.

Celem badania jest poznanie opinii absolwentów na temat programu ukończonych studiów i uzyskanie informacji dotyczącej ich aktualnej sytuacji zawodowej. Wyniki badania prezentowane są władzom uczelni, dzięki czemu mają realny wpływ na kształt oferty dydaktycznej UŁ.

Kończąc studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym studenci mogą wyrazić zgodę na udział w badaniu na karcie obiegowej. Opinia naszych absolwentów jest dla Uczelni bezcennym źródłem informacji.

 

Zestawienie zrealizowanych i planowanych badań

ROCZNIK
ABSOLWENTÓW
TURA BADANIA
1 ROK PO STUDIACH
3 LATA PO STUDIACH
5 LAT PO STUDIACH
status raport/infografika realizacja badania status raport/infografika realizacja badania status raport/infografika realizacja badania
2012zrealizowanopobierz raport 2013zrealizowanoraport dostępny2015zrealizowanow trakcie opracowania2017
2013zrealizowanopobierz raport 2014zrealizowanopobierz raport2016zrealizowanopobierz raport2018
2014zrealizowanopobierz raport
pobierz infografikę
2015zrealizowanopobierz raport2017planowane2019
2015zrealizowanopobierz raport
pobierz infografikę
2016zrealizowanopobierz raport2018planowane2020
2016zrealizowanopobierz raport 2017planowane2019planowane2021
2017zrealizowanopobierz raport 2018planowane2020planowane2022

 

Podstawa prawna badań

Podstawę prawną monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego stanowią następujące akty:

 • zewnętrzne
  • artykuł 352  ust. 14 i 15  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024.);
 • wewnętrzne
  • Zarządzenie Rektora UŁ nr 40 z 2002 r.;
  • Zarządzenie Rektora UŁ nr  73 z 2012 r.;
  • Zarządzenie Rektora UŁ nr 122 z 2013 r.;
  • Zarządzenie Rektora UŁ nr 133 z 2013 r.

 

Kontakt:

Julian Lasota
Samodzielny referent ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów

Biuro Karier UŁ
Lumumby 14
91-404 Łódź

T: 042 665-53-34
E: julian.lasota@uni.lodz.pl
W: www.biurokarier.uni.lodz.pl