trzy tury badania, 20 tysięci odpowiedzi absolwentów, 14 jednostek UŁ czyli wszystkie
Rozkład badanych według rodzaju ukończonych studiów, I tura badania z roku 2019
Mediana miesięcznych zarobków brutto w PLN, I tura badania, absolwenci studiów II stopnia

Rozkład badanych według rodzaju ukończonych studiów, I tura badania z roku 2019

Mediana miesięcznych zarobków brutto w PLN, I tura badania, absolwenci studiów II stopnia

Monitorowanie Karier Absolwentów

O projekcie

absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego ubrana w biret

 

Uniwersytet Łódzki za pośrednictwem zespołu Biura Karier od 2013 r. prowadzi cyklicznie monitorowanie karier absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jest ono realizowane metodą panelową, która poprzez badanie tej samej grupy na przestrzeni kilku lat pozwala na uchwycenie dynamiki zmian w przebiegu losów osób kończących studia. Badanie odbywa się w trzech turach:

 1. po roku,
 2. po trzech latach,
 3. i po pięciu latach od ukończenia studiów.

Za moment zakończenia edukacji uznaje się tutaj rok akademicki, w którym złożono ostatni egzamin przed obroną pracy dyplomowej.

Celem badania jest poznanie opinii absolwentów na temat programu ukończonych studiów i uzyskanie informacji dotyczącej ich aktualnej sytuacji zawodowej. Wyniki badania prezentowane są władzom uczelni, dzięki czemu mają realny wpływ na kształt oferty dydaktycznej UŁ.

Kończąc studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym studenci mogą wyrazić zgodę na udział w badaniu na karcie obiegowej. Opinia naszych absolwentów jest dla Uczelni bezcennym źródłem informacji.

Wyniki Monitorowania Karier Absolwentów

Wyniki badań rok po studiach - I tura

 

Wyniki badań trzy lata po studiach - II tura

 

Wyniki badań pięć lat po studiach - III tura

 

Dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego przygotowujemy szczegółowe raporty do użytku wewnętrznego.

Zrealizowane badania

ROCZNIK
ABSOLWENTÓW
TURA BADANIA
1 ROK PO STUDIACH
3 LATA PO STUDIACH
5 LAT PO STUDIACH
status raport/infografika realizacja badania status raport/infografika realizacja badania status raport/infografika realizacja badania
2012zrealizowanopobierz raport 2013zrealizowanoraport dostępny2015zrealizowanow trakcie opracowania2017
2013zrealizowanopobierz raport 2014zrealizowanopobierz raport2016zrealizowanopobierz raport2018
2014zrealizowanopobierz raport
pobierz infografikę
2015zrealizowanopobierz raport2017planowane2019
2015zrealizowanopobierz raport
pobierz infografikę
2016zrealizowanopobierz raport2018planowane2020
2016zrealizowanopobierz raport 2017planowane2019planowane2021
2017zrealizowanopobierz raport 2018planowane2020planowane2022

Podstawa prawna

Podstawę prawną monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego stanowią następujące akty:

 1. zewnętrzne
  • artykuł 352  ust. 14 i 15  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024.);
 2. wewnętrzne
  • Zarządzenie Rektora UŁ nr 40 z 2002 r.;
  • Zarządzenie Rektora UŁ nr  73 z 2012 r.;
  • Zarządzenie Rektora UŁ nr 122 z 2013 r.;
  • Zarządzenie Rektora UŁ nr 133 z 2013 r. [dodać linki?]

Kontakt w sprawie Monitorowania Karier Absolwentów

Remigiusz Żulicki

Remigiusz Żulicki

Specjalista ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów
Moim żywiołem jest ciekawość. Jestem socjologiem - humanistą zainteresowanym ludźmi, technologią i gospodarką.