trzy tury badania, 20 tysięci odpowiedzi absolwentów, 14 jednostek UŁ czyli wszystkie
Rozkład badanych według rodzaju ukończonych studiów, I tura badania z roku 2019
Mediana miesięcznych zarobków brutto w PLN, I tura badania, absolwenci studiów II stopnia

Badanie karier absolwentów ma swoją historię

Prawdopodobnie po raz pierwszy koncepcję badania karier absolwentów szkół wyższych w Polsce podjął A.B. Dobrowolski w 1923 r. Autor za cel badań stawiał dostosowanie kształcenia do potrzeb ówczesnego rynku pracy, zaś podstawowe pytanie badawcze brzmieć miało:

Czy wychowańcy szkół wyższych naprawdę otrzymali wykształcenie
mniej więcej podobne do tego, co naprawdę na swych stanowiskach robią?
PAŁASZ L., 2004, Kształcenie oraz losy absolwentów, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie

To pytanie pozostało aktualne do dziś.

Celem naszych badań jest poznanie opinii absolwentów na temat programu ukończonych studiów i uzyskanie informacji dotyczącej ich aktualnej sytuacji zawodowej. Wyniki badania prezentowane są władzom uczelni, dzięki czemu mają realny wpływ na kształt oferty dydaktycznej UŁ.

 

Uniwersytet Łódzki prowadzi je systematycznie od 2013 r. jako jedna z pierwszych Polskich uczelni

Informacje o naszych absolwentach i ich opinie stanowią dla nas bezcenne źródło wiedzy.

Nie tylko kontynuujemy, ale i poszerzamy własne badania karier absolwentów, choć obecnie uczelnie wyższe nie mają takiego obowiązku. Istnieje bowiem Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, z którego wyników chętnie korzystamy. Niemniej w naszych badaniach sięgamy głębiej.

 

Zobacz jak kształtują się kariery absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego

Ponad 20 tysięcy odpowiedzi naszych absolwentów to sporo informacji.

By ułatwić rozpoczęcie przygody z korzystaniem z tych zasobów, przygotowaliśmy interaktywny raport prezentujący, jak przez lata zmieniał się poziom zatrudnienia i zarobków naszych absolwentów.

 

Zapraszamy do odkrywania

Korzystając z poniższego raportu samodzielnie zmieniaj porównania, zmniejszaj i powiększaj zakres prezentowanych danych tak, by znaleźć odpowiedzi na swoje pytania lub po prostu dowiedzieć się czegoś ciekawego.

 

 

Co dalej?

Inne zestawienia dostępne są w dalszej części strony. Dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego przygotowujemy szczegółowe raporty do użytku wewnętrznego.

Monitorowanie Karier Absolwentów

O projekcie

absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego ubrana w biret

 

Uniwersytet Łódzki za pośrednictwem zespołu Biura Karier od 2013 r. prowadzi cyklicznie monitorowanie karier absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jest ono realizowane metodą panelową, która poprzez badanie tej samej grupy na przestrzeni kilku lat pozwala na uchwycenie dynamiki zmian w przebiegu losów osób kończących studia. Badanie odbywa się w trzech turach:

 1. po roku,
 2. po trzech latach,
 3. i po pięciu latach od ukończenia studiów.

Za moment zakończenia edukacji uznaje się tutaj rok akademicki, w którym złożono ostatni egzamin przed obroną pracy dyplomowej.

Celem badania jest poznanie opinii absolwentów na temat programu ukończonych studiów i uzyskanie informacji dotyczącej ich aktualnej sytuacji zawodowej. Wyniki badania prezentowane są władzom uczelni, dzięki czemu mają realny wpływ na kształt oferty dydaktycznej UŁ.

Kończąc studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym studenci mogą wyrazić zgodę na udział w badaniu na karcie obiegowej. Opinia naszych absolwentów jest dla Uczelni bezcennym źródłem informacji.

Weź udział w badaniach

Ponieważ badamy kariery już po zakończeniu studiów, możemy kontaktować się wyłącznie z osobami, które wyraziły na to zgodę.

Kończąc studia na UŁ - studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym - możesz wyrazić zgodę na udział w badaniu na elektronicznej karcie obiegowej (e-obiegówce). 

Zapytamy także o przystąpienie do Klubu Absolwenta UŁ oraz adres email do kontaktu z Tobą:

tak wygląda nasza sekcja w e-obiegówce!

Opinia naszych absolwentów jest dla Uczelni bezcennym źródłem informacji.

Droga Studentko i drogi Studencie, prosimy Cię pamiętaj o zgodzie na udział w badaniach karier absolwentów!

Zobacz wyniki monitorowania karier absolwentów

Wyniki badań rok po studiach - I tura

 

Wyniki badań trzy lata po studiach - II tura

 

Wyniki badań pięć lat po studiach - III tura

  Dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego przygotowujemy szczegółowe raporty do użytku wewnętrznego.
Zrealizowane badania

ROCZNIK
ABSOLWENTÓW
TURA BADANIA
1 ROK PO STUDIACH
3 LATA PO STUDIACH
5 LAT PO STUDIACH
status raport/infografika realizacja badania status raport/infografika realizacja badania status raport/infografika realizacja badania
2012zrealizowanopobierz raport 2013zrealizowanoraport dostępny2015zrealizowanozobacz krótki raport
zamów pełny raport
2017
2013zrealizowanopobierz raport 2014zrealizowanopobierz raport2016zrealizowanopobierz raport2018
2014zrealizowanopobierz raport
pobierz infografikę
2015zrealizowanopobierz raport2017zrealizowanozobacz krótki raport
zamów pełny raport
2019
2015zrealizowanopobierz raport
pobierz infografikę
2016zrealizowanopobierz raport2018planowane2020
2016zrealizowanopobierz raport 2017zrealizowanozobacz krótki raport
zamów pełny raport
2019planowane2021
2017zrealizowanopobierz raport 2018planowane2020planowane2022
2018zrealizowanozobacz krótki raport
zamów pełny raport
2019planowane2021planowane2023
2019planowane2020planowane2022planowane2023

Podstawa prawna

Podstawę prawną monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego stanowią następujące akty:

 1. zewnętrzne
  • artykuł 352  ust. 14 i 15  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024.);
 2. wewnętrzne
  • Zarządzenie Rektora UŁ nr 40 z 2002 r.;
  • Zarządzenie Rektora UŁ nr  73 z 2012 r.;
  • Zarządzenie Rektora UŁ nr 122 z 2013 r.;
  • Zarządzenie Rektora UŁ nr 133 z 2013 r.

Dla absolwentów

Jesteś już po studiach? Pozostańmy w kontakcie!

Kontakt w sprawie Monitorowania Karier Absolwentów

Remigiusz Żulicki

Remigiusz Żulicki

Specjalista ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów
Moim żywiołem jest ciekawość. Jestem socjologiem - humanistą zainteresowanym ludźmi, technologią i gospodarką.