Raport wyłącznie do użytku wewnętrznego Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Prosimy o kontakt:

Remigiusz Żulicki

Specjalista ds. monitorowania
karier zawodowych absolwentów
tel: 42 665 53 34
remigiusz.zulicki@uni.lodz.pl