Marzysz o pracy w Ministerstwie Finansów albo o tym, żeby Twoje pomysły wspierały grupę tworzącą prawo podatkowe?

Ulga na badania i rozwój, przepisy o IP Box, niższy podatek CIT – to tylko niektóre przykłady istniejących instrumentów. Czy są one wystarczające? Jaka jest właściwa strategia podatkowego wspierania biznesu? Przedstaw swoją wizję skutecznego wsparcia przedsiębiorczości i zostań podatkowym liderem!

„Sukces poprzednich edycji konkursu to zachęta dla nas, aby po raz kolejny zaangażować studentów i absolwentów do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed polskim oraz międzynarodowym prawem podatkowym. Laureaci otrzymają zaproszenie do odbycia stażu w Ministerstwie Finansów i wezmą udział w tworzeniu rozwiązań podatkowych, które będą służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego Polski” – mówi minister Świtała.

Jak wziąć udział w konkursie

Pracę konkursową „Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości” wyślij do 7 grudnia 2018 r. na adres praktyki@mf.gov.pl.

UWAGA: praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Do pracy dołącz CV, wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie, formularz klauzuli informacyjnej oraz kopię dokumentu, który potwierdza twój status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. ważnej legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu
do 14 grudnia 2018 – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych
17 grudnia 2018 – 11 stycznia 2019 – rozmowy kwalifikacyjne
do 18 stycznia 2018 – publikacja wyników na stronie internetowej www.mf.gov.pl.

Podatkowym liderom oferujemy:

  • płatny staż w Ministerstwie Finansów
  • udział w pracach grupy roboczej, zajmującej się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań podatkowych i uszczelnieniem prawa podatkowego.

Pozostaw odpowiedź