Idea

Dlaczego kurs kreatywności?

Kreatywność jest jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku. Wymagają jej pracodawcy, poszukujący pracowników, którzy pomogą firmom wprowadzać innowacje i ulepszać już istniejące usługi. Mówią o niej eksperci edukacyjni, dostrzegający w kształtowaniu zdolności twórczych szansę na lepsze jutro. W swoich strategiach uwzględniają ją państwa, organizacje, a nawet miasta, czego modelowy przykład stanowi hasło „Łódź kreuje”.

Równocześnie, mimo ogromnego zainteresowania kreatywnością w ostatnich latach, w trakcie szkoleń i warsztatów nadal możesz spotkać się z mitami, półprawdami (a czasem kompletnymi bzdurami) na jej temat. Przystanek Pomysł  to propozycja dla wszystkich osób, które chcą rozwijać kreatywność w oparciu o rzetelną wiedzę.

Twoje korzyści

Co zyskasz dzięki uczestnictwu w kursie?

Narzędzia

W trakcie zajęć poznasz praktyczne narzędzia i techniki twórczego rozwiązywania problemów

Rzetelna wiedza

Nie powielamy mitów i półprawd na temat kreatywności. Stawiamy na sprawdzone informacje, poparte wynikami badań

Nauka przez doświadczenie

Łączymy teorię z działaniem - weźmiesz udział w ćwiczeniach, które pozwolą na przetestowanie nowych metod w praktyce

Zaświadczenie

Uczestnicząc w minimum 3 z 4 spotkań, otrzymasz dokument potwierdzający Twój udział

Program

Co będziemy ćwiczyć?

1. Po co nam kreatywność? (3,5h)

Podczas spotkania wprowadzającego do tematyki kursu poznasz wybrane fakty i mity na temat kreatywności i weźmiesz udział w szeregu zadań, ćwiczących powiązane z nią zdolności. Pojawi się kilka elementów teoretycznych, które uporządkują Twoją wiedzę, nie zabraknie również elementów integracyjnych, dzięki którym lepiej poznasz pozostałych uczestników.

2. Twórcze myślenie - twórcze działanie (3,5h)

Drugie spotkanie poświęcimy analizie problemów i narzędziom, które pozwalają spojrzeć na nie z innej strony. Weźmiesz udział w zadaniach, wymagających zmiany perspektywy i uwzględniania szerszego kontekstu.

3. Twórcze rozwiązywanie problemów - wprowadzenie (3,5h)

Wprowadzenie do twórczego rozwiązywania problemów rozpoczniemy od najbardziej znanego narzędzia - burzy mózgów. Jej popularność jest równie duża, jak ilość błędów i półprawd, powtarzanych przez stosujące ją osoby. Podczas spotkania poznasz różne odmiany burzy mózgów, a także... sięgniesz po kapelusze myślowe.

4. Twórcze rozwiązywanie problemów - zaawansowane metody (3,5h)

Ostatnie warsztaty to okazja do przyjrzenia się z bliska analizie morfologicznej i technice SCAMPER. To również czas podsumowań i przestrzeń do dyskusji o kursie. Dodatkowo, jeśli spełnisz wymóg frekwencji, odbierzesz zaświadczenie o uczestnictwie w Przystanku Pomysł.

Aktualności

Relacje i zapowiedzi

Najbliższa edycja

więcej informacji wkrótce

Kontakt

Dowiedz się więcej

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Lumumby 14 (pokój 5)
tel. (42) 665 53 94

Osoba do kontaktu: 

Jędrzej Szynkowski
jedrzej.szynkowski@uni.lodz.pl