Już 6 i 7 września 2016 odbędzie się w Łodzi X, Jubileuszowy Salon Maturzystów „Perspektywy”.

W ramach targów Uniwersytet Łódzki zaprasza na warsztaty przygotowane przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych: „Jak odnieść sukces na łódzkim rynku pracy” (UM sala 01.22, w godz. 10.00 – 10.45), „Dobry start: Odkryj swój potencjał zawodowy!” (UM sala 01.22, w godz. 11.00 – 11.45), „Chwyć stres za rogi! Skuteczne zarządzanie stresem i własnymi emocjami.” (UM sala 01.22, w godz. 12.00 – 12.45). Zapisy na zajęcia na stronie: www.salonmaturzystow.pl

W tym roku Uniwersytet Łódzki postanowił również urozmaicić dwa dni targowe dodatkowymi przedsięwzięciami odbywającymi się na Wydziałach. Uczniowie Państwa szkoły będą mieli możliwość odwiedzenia budynków naszej uczelni i wzięcia udziału w pasjonujących zajęciach.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (ul. Pomorska 149/153)

Wykłady: 06.09.2016, „Czy Bóg gra w kości?, godz. 9.15 – 10.00; „Tajemnice nadprzewodnictwa”, godz. 10.15 – 11.00; Pokaz: „Elektryczność i magnetyzm wokół nas”, godz. 11.15 – 12.00

Zajęcia laboratoryjne: 06.09.2016, „Zabawa z oscyloskopem”, w godz. 12.00 – 14.00, czas zajęć 40 min., obowiązują wcześniejsze zapisy dla grup 10 osobowych

Zwiedzanie pracowni: 06.09.2016, Pracownia Dozymetrii, Pracownia Jądrowa, Pracownia Mikroprocesorowa, Pracownia Cisco + Pracownia Systemów Mobilnych, Pracownia mikroskopu STM/AFM, czas zwiedzania 20 min., obowiązują wcześniejsze zapisy dla grup 10 – 15 osobowych

Dodatkowe informacje i zapisy: mskulim@uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania (ul. Matejki 22/26)

Warsztat: 07.09.2016, „Planowanie kariery zawodowej – przyjemność czy konieczność?”, godz. 10.00 – 11.30 lub 12.00 – 13.30

Gra terenowa: 06.09.2016, „Poznaj Wydział Zarządzania”, start godz. 11.00

Dodatkowe informacje i zapisy: marta.gorecka@wz.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji (ul. Kopcińskiego 8/12)

Symulacja rozprawy: 06.09.2016 „Symulacja rozprawy przed wojewódzkim sądem administracyjnym”, godz. 13.00, sala sądowa 3.64- beczka B, piętro III

Dodatkowe informacje i zapisy: paragraf@wpia.uni.lodz.pl

Zapoznaj się z pełnym programem na stronie: http://www.salonmaturzystow.pl/2016/pdfy/uniwersytet-lodzki-program-warszatow.pdf

Salon Maturzystów Perspektywy jest największą w kraju edukacyjną kampanią informacyjną, przeznaczoną dla uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu i rekrutacji na studia.

Maturzyści mogą uzyskać tutaj komplet porad i informacji na temat matury (Eksperci Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych) jak również wymagań rekrutacyjnych (uczelnie z całej Polski) – co pozwala im odpowiednio wcześnie zaplanować egzamin maturalny i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe. Ponadto dla wszystkich odwiedzających Salon przygotowano spotkania warsztatowe, prezentacje efektywnych metod nauki i zwalczania maturalnego stresu oraz możliwość konsultacji z fachowymi doradcami kariery.

Serdecznie zapraszamy!

salon-perspektywyUŁ_final — kopia

Pozostaw odpowiedź