Bezpłatne praktyki, dające doświadczenie w branży czy niezwiązana z kierunkiem studiów praca, która pozwoli się utrzymać? – to pytanie, na które próbuje znaleźć odpowiedź wielu studentów, stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Dzięki projektowi Staż na Start możesz odbyć płatny staż wysokiej jakości w wybranych firmach i instytucjach.

Staż na Start to projekt Biura Karier Uniwersytetu Łódzkiego, w którym pomagamy Ci w wejściu na rynek pracy. Masz okazję zdobyć cenne doświadczenie, skorzystać z wiedzy opiekuna merytorycznego, a także otrzymać stypendium stażowe (6600 zł za 360 godzin pracy).

Zostało kilkanaście wolnych miejsc. Jeśli studiujesz na jednym z poniższych kierunków, zgłoś się do nas i skorzystaj ze wsparcia:

Wydział Matematyki i Informatyki

Analiza danych – I stopień, 3 rok

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Praca socjalna – I stopień, 3 rok

Wydział Chemii

Chemia kosmetyczna – I stopień, 3 rok

 

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Historia – I stopień, 3 rok

Wojskoznawstwo – I stopień, 3 rok

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Stosunki międzynarodowe – I stopień, 3 rok

 

Pozostaw odpowiedź