Projekt zakończony!

Z sukcesem zakończyliśmy projekt Staż na start. Teraz wspieramy studentów Uniwersytetu Łódzkiego m.in. przez płatne staże dzięki Students' POWER.

Płatne staże dla studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Łódzkiego

PRACODAWCY

staż w Państwa firmie odbędą najlepsi studenci wybranych kierunków

STUDENCI UŁ

wsparcie doradcy zawodowego w Biurze Karier, opiekuna merytorycznego po stronie pracodawcy oraz stypendium w wysokości 6 660 zł za cały okres stażu (360 godzin)

Student

Kierunki objęte wsparciem

Wsparciem zostanie objętych 446 osób studiujących dziennie na ostatnich czterech semestrach studiów pierwszego lub drugiego stopnia na siedmiu Wydziałach UŁ. Ze staży będą mogli skorzystać studenci i studentki:

 • Wydziału Matematyki i Informatyki (analiza danych),
 • Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (praca socjalna),
 • Wydziału Chemii (chemia kosmetyczna),
 • Wydziału Filozoficzno-Historycznego (historia, wojskoznawstwo)
 • Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (stosunki międzynarodowe).
Zgłoś się do projektu

Rekrutacja do projektu została zakończona w dniu 30.06.2019 r.

Wzory dokumentów

Przed przystąpieniem do projektu poznaj zasady uczestnictwa. Regulamin projektu, wzór umowy oraz wzór oświadczeń.

z1_Regulamin

z2_Umowa

z4_Oświadczenie_Firma

z3_Oświadczenie uczestnika

z5_Dziennik stażu

 

FAQ
 • Które roczniki są objęte wsparciem projektu? 

Projekt jest skierowany do wybranych kierunków i wybranych roczników. W zależności od Wydziału różne roczniki są objęte wsparciem. Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego - każdy student otrzymuje odpowiedź mailem w ciągu max. 3 dni roboczych. 

 • Czy studenci zagraniczni mogą wziąć udział w projekcie?

Nie wymagamy obywatelstwa polskiego, jednak każdy stażysta musi znać język polski w stopniu umożliwiającym mu swobodną komunikację i pracę w tym języku.

 • Czy można odbywać staż za granicą?

Niestety, nie ma takiej możliwości.

 • Kiedy się zgłosić?

Możliwie najwcześniej. Przed rozpoczęciem stażu zapraszamy na doradztwo zawodowe oraz prosimy o wypełnienie pewnych formalności (dostarczenie zaświadczenia o studiowaniu, podpisanie umów, przejście badań lekarskich itd.), więc warto zarezerwować sobie na to czas.

 • Czy można odbywać staż w dowolnej firmie?

Oferujemy staże wysokiej jakości. Celem stażu jest umożliwienie rozwoju w danym zawodzie, czyli w zgodzie z danym kierunkiem studiów. Każda firma przyjmująca stażystę musi umożliwić mu wykonywanie pracy zgodnej z programem stażu dla danego kierunku. Jeśli macie swoje ulubione miejsca, do których chcecie iść na staż, prosimy o przesłanie na staznastart@uni.lodz.pl kontaktu do danego pracodawcy - zaproponujemy firmie przystąpienie do projektu. Nie jest to jednak obowiązkowe - można wybrać miejsce stażowe spośród proponowanych przez Biuro Karier. 

 • Czy można odbywać staż w dowolnym wymiarze godzin?

Staż trwa 360 godzin i należy go zrealizować w max. 16 tygodni. Od indywidualnych ustaleń zależy, czy staż będzie realizowany w trakcie roku akademickiego czy w wakacje oraz jaki będzie jego tygodniowy wymiar. Student co miesiąc dostarcza do Biura Karier dzienniczek stażu  - na jego podstawie jest wypłacane stypendium stażowe. Nie ma możliwości zrealizowania tylko części stażu - student, który nie zrealizuje 360 godzin stażowych w max. 16 tygodni jest proszony o zwrot kosztów.

 • Czy wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z tym, że muszę iść na staż?

Nie, wypełnienie zgłoszenia to dopiero początek. Wtedy rozpoczynamy poszukiwanie miejsca stażowego dla danego studenta. Dopiero gdy firma i student zgodnie określą, że chcą nawiązać ze sobą współpracę, podpisujemy umowę stażową. Dopóki jej nie podpiszemy, w każdej chwili można się wycofać. Oznacza to również, że nie każda osoba, która wypełni zgłoszenie rozpocznie staż. Dlatego tak ważne jest, żeby zgłosić się wcześniej - mamy wtedy więcej czasu na rekrutację do wybranych firm.

 

 

 

Zespół

Zapraszamy do kontaktu

Natalia Bocian-Trędowicz

KOORDYNATOR PROJEKTU
Z wykształcenia jestem socjolożką, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad ośmiu lat zajmuję się pisaniem, realizacją, koordynacją oraz ewaluacją projektów szkoleniowych, doradczych oraz inwestycyjnych.
W projekcie odpowiadam za wszelkie kwestie formalne. Po pracy staram się znaleźć równowagę pomiędzy życiem rodzinnym, aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz czytaniem książek, które bezgranicznie uwielbiam.

Julian Lasota

KONTAKT ZE STUDENTAMI
Z wykształcenia jestem socjologiem, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach projektu pomagam studentom w aplikowaniu na staże oraz w ich zdobywaniu. W Biurze Karier zajmuję się dodatkowo monitorowaniem losów absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego. Prywatnie jestem fanem gotowania oraz wszelkiego rodzaju literatury fantastycznej.

Kontakt

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lumumby 14
I piętro, pok. 1

staznastart@uni.lodz.pl

Telefony: 

Koordynator projektu: 42 665 53 93
Kontakt dla firm i kandydatów: 42 665 53 39

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

 

O projekcie

Projekt współfinansowany z programu PO WER 2014-2020

STAŻ NA START
przewiduje wzmocnienie kompetencji praktycznych, niezbędnych w rozpoczęciu aktywności zawodowej
Oferujemy
wysokiej jakości staże dla studentów 7 wydziałów UŁ realizowane w okresie od 1.10.2017 r. do 30.09.2019 r.
Wartość projektu
4 084 068,82 zł
(w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3 961 546,76 zł)
Projekt przyczyni się do:
→ Podniesienia kompetencji studentów i studentek UŁ
→ Lepszego przygotowania ich do wejścia na rynek pracy zgodnie z oczekiwaniami pracodawców i gospodarki oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie
→ Zwiększenia udziału Biura Karier w poprawie jakości praktycznych elementów kształcenia
→ Wypracowania procedur i standardów organizacji wysokiej jakości staży
→ Wzmocnienia współpracy pomiędzy Biurem Karier a pracodawcami, a tym samym do lepszego dopasowania ofert da studentów i studentek
→ Skrócenia czasu poszukiwania zatrudnienia przez studentów i studentki Uniwersytetu Łódzkiego