Mentee. Tym terminem określamy ucznia, który poszukuje pomocy w nakreśleniu swojej ścieżki zawodowej i w tym celu indywidualnie pracuje z mentorem, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju jego umiejętności i menedżerskich i biznesowych. Mentor to z kolei ktoś, kto staje się swoistego rodzaju powiernikiem ucznia i wykazuje się zdolnością do zrozumienia jego potrzeb. 6 grudnia w Pałacu Biedermanna odbyła się inauguracja VI edycji projektu mentorskiego w ramach Programu Absolwent VIP UŁ.

PREZES DORADZA STUDENTOWI

Projekt ten jest skierowany do studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wybitni absolwenci UŁ pełniący rolę ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju.

Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności na wielu płaszczyznach. Role mentorów przyjmują co roku osoby piastujące wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce.

Wśród blisko 40 mentorów nie brak wybitnych specjalistów reprezentujących takie branże jak media, prawo, BPO, IT, administracja publiczna, PR czy HR. W tym roku to m.in. Konrad Pokutycki – Prezes Zarządu BSH Polska, Kazimierz Ujazdowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego czy Joanna Podolska-Płocka– Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

KRÓTKA STATYSTYKA VI EDYCJI:

• w projekt włączyła się rekordowa liczba mentorów – 39 osób;

• do projektu zgłosiło się 44 mentees (28 studentek, 16 studentów);

• studenci reprezentują 3 wydziały: Ek-Soc (15 studentów), WPiA (10 studentów) oraz WZ (8 studentów);

• wielu mentorów jest w projekcie od samego początku: Przemysław Andrzejak, Michał Hertel, Dariusz Lis, Marcin Miller;

• w tym roku do projekty dołączyli nowi mentorzy m.in.: Aleksander Szymański, Żaneta Leduchowska, Violetta Małek, Andrzej Ząbek, Maciej Rapkiewicz, Łukasz Koprowski.

W ramach projektu studenci będą wspierani w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń. Uzyskają pomoc w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także poznają sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.

Zainteresowani studenci, po zapoznaniu się z sylwetkami mentorów, mogą aplikować online wskazując maksymalnie 3 preferowanych mentorów. Formularz będzie aktywny do 30 listopada – wówczas nastąpi etap dobierania par mentorskich. Czas trwania całego procesu mentoringowego w projekcie obejmuje kilka miesięcy zaplanowanych na okres styczeń – czerwiec 2019.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z inauguracji -> https://www.flickr.com/photos/promocja_ul/sets/721…

Pozostaw odpowiedź