Polscy studenci po raz pierwszy będą mogli zmierzyć się z portfelami inwestycyjnymi przy wykorzystaniu metod ilościowych. Nowy konkurs Quant Invest to wspólne przedsięwzięcie Fundacji QuantFin, CFA Society Poland oraz wyłącznego partnera branżowego – TFI PZU S.A.

Quant Invest to konkurs zespołowy (drużyny mogą liczyć maksymalnie trzy osoby). Propozycja udziału kierowana jest do studentów zarówno pierwszego i drugiego stopnia, jak i doktorantów, a sami uczestnicy nie muszą reprezentować tej samej uczelni. Konieczne jest natomiast wskazanie Opiekuna Akademickiego, który będzie służył swojemu zespołowi wsparciem i wiedzą ekspercką.

Zadanie konkursowe w pierwszej edycji Quant Invest polega na zbudowaniu ilościowej metody konstrukcji portfela inwestycyjnego przy wykorzystaniu danych ekonomicznych, danych finansowych i niefinansowych, w szczególności pozwalających określić sentyment i perspektywy gospodarcze. Ocenie podlega przede wszystkim innowacyjność adaptowanych metod (rozumiana jako zastosowanie metod matematycznych oraz uczenia maszynowego) oraz możliwość ich praktycznego zastosowania w alokacji kapitału.

– Jako CFA Society Poland skupiamy profesjonalistów z branży inwestycyjnej, również tych zajmujących się metodami ilościowymi. Mamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu konkursów dla studentów i obserwujemy, że takie projekty przynoszą wymierne korzyści. Wielu uczestników później dołącza do społeczności związanej zawodowo z rynkiem kapitałowym, a pierwsze kroki stawiali nierzadko właśnie w tego typu inicjatywach – mówi prof. Krzysztof Jajuga, prezes CFA Society Poland.

Czasu do namysłu dla chętnych pozostało niewiele – rejestracja trwa do 31.12.2018 r. Następnie Quant Invest wchodzi w Fazę I i do 17.03.2019 r. uczestnicy mają czas na przesłanie swoich rozwiązań zadania umieszczonego na stronie internetowej konkursu. 31.03.2019 r. sześć najlepszych drużyn kwalifikuje się do Fazy II, która potrwa do 12.05.2019 r. i będzie obejmować rozwiązanie zupełnie innego zadania. Konkurs wieńczy Gala finałowa (24.05.2019 r.), podczas której trzy najlepsze zespoły zaprezentują swoje prace i spośród nich zostaną ogłoszeni zwycięzcy.

– Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że udało się wprowadzić w etap realizacji konkurs, o którym myśleliśmy już od dwóch lat. Staraliśmy się, aby konkurs odpowiadał trendom w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, gdzie wykorzystanie metod ilościowych wydaje się dobrą receptą na bieżące wyzwania firm zarządzających aktywami klientów w Polsce. Mamy nadzieję, że formuła konkursu, która odpowiada standardom światowym, przyciąganie zespoły studentów kierunków ścisłych i ekonomicznych – przekonuje Wojciech Zdunkiewicz, CEO w Fundacji QuantFin.

Dlaczego studenci powinni zainteresować się Quant Invest? Organizatorzy dla trzech najlepszych zespołów przewidzieli nagrody finansowe (odpowiednio 15000 zł, 10000 zł i 5000 zł). Ponadto najlepsza drużyna otrzyma oferty stażu w TFI PZU S.A. oraz stypendium CFA. Dla młodych ludzi udział w konkursie to również możliwość zaistnienia w branży, ale nie tylko studenci czerpią wymierne korzyści z propagowania wiedzy o inwestowaniu.

– Konkurs Quant Invest doskonale wpisuje się w nasze działania promujące i wspierające wykorzystywanie metod ilościowych w inwestowaniu. Na świecie ten trend znany jest już od dawna, ale w Polsce jesteśmy pierwszym, i jak dotąd, jedynym towarzystwem, która posiada dedykowany zespół tzw. quantów. W wyniku pracy tego zespołu możemy oferować pierwsze w tym kraju, całkowicie autorskie fundusze pasywne, do których klienci mają dostęp przez nowoczesna platformę inPZU. Mamy ambicje, aby TFI PZU było najważniejszym podmiotem na tym rynku, a współpraca przy konkursie pozwala nam nie tylko efektywnie propagować metody ilościowe w inwestowaniu, ale również daje dostęp do swoistej kuźni talentów, które w przyszłości mogłyby wzmocnić nasz zespół – mówi Marcin Adamczyk, prezes TFI PZU S.A.

Wszyscy studenci zainteresowani stawieniem czoła inwestycyjnemu zadaniu mogą rejestrować się na stronie quantinvest.pl. Tam również umieszczony jest regulamin oraz inne szczegóły dotyczące inicjatywy.

Pozostaw odpowiedź