baner Students' POWER: staże | szkolenia | doradztwo

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z komunikatem Premiera RP o ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce, proces rekrutacyjny dot. staży mających rozpocząć się 6 kwietnia 2020 roku pozostaje wstrzymany. Przewidywany termin rozpoczęcia staży lub aktualizację dot. kolejnych przesunięć w harmonogramie podamy do dnia 14 kwietnia 2020 roku.

Wszystkie formalności, jakie Państwo już dopełnili pozostają w mocy.

W przypadku pytań uprzejmie prosimy wyłącznie o kontakt mailowy. W najbliższym czasie Biuro Karier UŁ nie będzie obsługiwało interesantów przy ul. Lumumby 14.

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi programu stażowego w najbliższym czasie.

Prosimy także o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora UŁ w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19.

W związku z decyzją władz Uczelni z przykrością informujemy, że wszystkie szkolenia, warsztaty oraz Akademia Kompetencji nie odbędą się w planowanym terminie.

W związku z szybko rosnącą ilością informacji i pytań związanych z obecnym funkcjonowaniem Uniwersytetu Łódzkiego, opracowaliśmy także osobną stronę dedykowaną aktualnej sytuacji Uczelni.

Dla kogo?

Wartościowe szkolenia i doradztwo zawodowe dla studentek i studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Płatne staże dla wybranych kierunków studiów stacjonarnych!

Wynagrodzenie dla opiekunów staży w firmach.

Formy wsparcia

Sprawdź jak możemy pomóc w rozwoju Twojej kariery.

STAŻE

Doświadczenie zawodowe nie przyjdzie do Ciebie samo. Zacznij wymarzoną pracę już na studiach i uzyskaj przewagę na rynku pracy. Staże, które oferujemy to nie tylko wpis do CV - to prawdziwe zadania w rzeczywistym środowisku firmowym i prawdziwe wynagrodzenie.

SZKOLENIA

Rozwijaj się dzięki udziałowi w szkoleniach językowych, informatycznych, komunikacyjnych, analitycznych, oraz w zakresie przedsiębiorczości. Przygotowaliśmy dla Ciebie zajęcia warsztatowe, zadania praktyczne realizowane w ramach zespołów projektowych oraz zajęcia dodatkowe z pracodawcami. Wybierz najlepszą dla siebie ścieżkę.

DORADZTWO ZAWODOWE

Doradca zawodowy pomoże Ci w określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Dzięki testom psychologicznym lepiej poznasz swoje kompetencje, obszary do rozwoju oraz potrzeby. Otrzymasz wsparcie w stworzeniu planu kariery, a także przygotujesz się do wejścia na rynek pracy - korzystając z konsultacji CV i symulacji rozmowy kwalifikacyjnej.

Staże

studentka na stażu Students' POWER

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19: pytania do modułu stażowego

 1. Czy realizowane staże powinny zostać przerwane?

Staże, które są obecnie realizowane mogą być kontynuowane, jeśli takie jest stanowisko firmy/instytucji.

Jednakże zgodnie z rekomendacjami Premiera RP zalecamy wprowadzenie pracy zdalnej, o ile możliwa jest zdalna opieka, zlecanie zadań oraz kontrola pracy stażysty.

W przypadku braku możliwości pracy zdalnej rekomendujemy zawieszenie stażu do dnia 25 marca 2020 roku. Prosimy wówczas o wiadomość mailową od firmy/instytucji, zawierającą informację: data zawieszenia stażu, imię i nazwisko stażysty. Proszę o porozumienie się w kwestii kontynuacji lub zawieszenia stażu z firmą/instytucją, w której odbywacie Państwo staż.

Po 25. marca 2020 roku przekażemy dalsze instrukcje dot. postępowania w projekcie.

 1. Czy staże, które miały rozpocząć się 6. kwietnia 2020 roku będą realizowane?

Proces rekrutacyjny dot. staży, które powinny rozpocząć się 6. kwietnia 2020 roku zostaje wstrzymany na obecnym etapie, staże nie rozpoczną się w planowanym terminie. Przewidywany termin rozpoczęcia staży lub aktualizację dot. kolejnych przesunięć w harmonogramie podamy do dnia 25. marca 2020 roku.

 1. Kiedy zostanie wznowiona realizacja staży?

Rekrutacja na kolejne terminy staży zostaje wstrzymana. Informacja o działaniach w projekcie zostanie przekazana do 25. marca 2020 roku.

 1. Czy można przynieść lub odebrać dokumenty dot. stażu w Biurze Karier UŁ?

Nie, obecnie Biuro Karier UŁ przy ul. Lumumby 14 jest zamknięte dla studentów. Prosimy o wyłącznie o kontakt mailowy. Po 25. marca 2020 roku przekażemy dalsze instrukcje dot. postępowania w projekcie.

 

 

Student

Zdobądź bezcenne doświadczenie zawodowe na płatnym stażu.

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie wsparcie doradcy zawodowego w Biurze Karier UŁ, opiekuna merytorycznego po stronie pracodawcy oraz wynagrodzenie w wysokości 4 440 zł za cały okres stażu (240 godzin).

 

Masz pytania? Napisz do nas!

Czy Twój kierunek studiów bierze udział w programie stażowym?

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Kierunek studiówRodzaj studiów
Biologia I licencjackie
Biologia II magisterskie
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne / Biomonitoring I licencjackie
Biotechnologia I licencjackie
Biotechnologia II magisterskie
Genetyka II magisterskie
Mikrobiologia I licencjackie
Mikrobiologia II magisterskie
Ochrona Środowiska I licencjackie
Ochrona Środowiska II magisterskie

Wydział Chemii

Kierunek studiówRodzaj studiów
Analityka chemiczna Ilicencjackie
Analityka chemiczna IImagisterskie
Chemia Ilicencjackie
Chemia IImagisterskie
Chemia kosmetyczna Ilicencjackie
Chemia kosmetyczna IImagisterskie
Nauczanie chemii IImagisterskie

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Kierunek studiówRodzaj studiów
Bankowość i finanse cyfrowe Ilicencjackie
Bankowość i finanse cyfrowe IImagisterskie
EkoMiasto Ilicencjackie
Finanse międzynarodowe Ilicencjackie
Gospodarka Przestrzenna Ilicencjackie
Gospodarka Przestrzenna IImagisterskie
Informatyka i Ekonometria Ilicencjackie
Informatyka i Ekonometria IImagisterskie
Inwestycje i Nieruchomości Ilicencjackie
Inwestycje i Nieruchomości IImagisterskie
Logistyka Ilicencjackie
Logistyka IImagisterskie

Wydział Filologiczny

Kierunek studiówRodzaj studiów
Lingwistyka dla biznesu Ilicencjackie
Filologia, spec. filologia romańska Ilicencjackie
Filologia, spec. filologia włoska Ilicencjackie
Informacja w środowisku cyfrowym Ilicencjackie

Wydział Nauk Geograficznych

Kierunek studiówRodzaj studiów
Geografia Ilicencjackie
Geografia IImagisterskie
Geoinformacja Ilicencjackie
Geoinformacja IImagisterskie
Geomonitoring Ilicencjackie
Gospodarka przestrzenna Ilicencjackie
Gospodarka przestrzenna I inż.inżynierskie
Gospodarka przestrzenna IImagisterskie
Turystyka i rekreacja Ilicencjackie
Turystyka i rekreacja IImagisterskie

Wydział Nauk o Wychowaniu

Kierunek studiówRodzaj studiów
Pedagogika sportu Ilicencjackie

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiówRodzaj studiów
Administracja Ilicencjackie
Administracja IImagisterskie
Prawo JSMmagisterskie

Jeżeli studiujesz na WPiA, to osoby do kontaktu dla Ciebie:

dr Izabela Florczak
Opiekun dla kierunku prawo
Doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA UŁ. W roku akademickim 2017/2018 kierownik projektu DOBRY STAŻ – DOBRY START. Profilowane programy stażowe dla studentów WPIA UŁ, realizowanego na WPiA UŁ.
42 6356374

dr Katarzyna Kuszewska
Opiekun dla kierunku administracja II stopnia
Doktor nauk humanistycznych. W roku akademickim 2017/2018 wykonawca projektu DOBRY STAŻ – DOBRY START.
42 635 46 20

mgr Karol Mordel
Opiekun dla kierunku administracja I stopnia
Prawnik, specjalista ds. projektów. W roku akademickim 2017/2018 wykonawca projektu DOBRY STAŻ – DOBRY START.
42 635 63 48

studentspower@wpia.uni.lodz.pl

Szczegółowe informacje o stażach dla studentów WPiA dostępne są tutaj.

Wydział Zarządzania

Kierunek studiówRodzaj studiów
Analityka biznesu Ilicencjackie
Business Management Ilicencjackie
Business Management IImagisterskie
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie Ilicencjackie
Finanse i Inwestycje Ilicencjackie
Logistyka Ilicencjackie
Logistyka IImagisterskie
Management and Finance Ilicencjackie
Marketing Ilicencjackie
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami Ilicencjackie
Rachunkowość Ilicencjackie
Zarządzanie Ilicencjackie
Zarządzanie IImagisterskie
Zarządzanie publiczne/ Zarządzanie miastem I licencjackie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Ilicencjackie

Zapoznaj się z turami rekrutacji

 
Uwaga: Zgłaszając się w danej turze rekrutacji deklarujesz chęć rozpoczęcia stażu w wyznaczonym terminie
 
Podane terminy mogą ulec zmianie.
 
Staże mogą być realizowane do końca września 2023, o kolejnych turach rekrutacji będziemy informowali na bieżąco.
 
Masz pytania? Napisz do nas!

Wzory dokumentów dla studentów - staże
Przed przystąpieniem do projektu poznaj zasady uczestnictwa. Poniżej znajdziesz m.in. regulamin projektu, wzór umowy oraz wzór oświadczenia uczestnika.
Pobierz dokumenty
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni” do Zadania 11 – Wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego – moduł programów stażowych
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza  68, 90-136 Łódź.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ; e-mail: iod@uni.lodz.pl
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”. Podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane tj. organizacji i przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”, po zakończeniu rekrutacji dane osobowe osób które:
  1. nie zakwalifikowały się na staż są usuwane w terminie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
  2. zostały zakwalifikowane na staż są przenoszone do systemu SL.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z  Uniwersytetem.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
  4. przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu, a następnie uczestnictwa w Programie.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.
FAQ - staże

Kto może uczestniczyć w stażu w ramach STUDENTS’ POWER?

Studentki i studenci Uniwersytetu Łódzkiego wybranych kierunków studiów stacjonarnych, czterech ostatnich semestrów - czyli w zależności od kierunku może być to:

- 2. rok studiów pierwszego stopnia;

- 3. rok studiów pierwszego stopnia;

- 1. rok studiów drugiego stopnia;

- 2. rok studiów drugiego stopnia;

- 4. rok jednolitych studiów magisterskich;

- 5. rok jednolitych studiów magisterskich.

 

Czy można uczestniczyć w stażu w ramach STUDENTS’ POWER, jeśli brało się już udział w innym programie stażowym finansowanym ze środków UE?

Niestety nie, projekt ma umożliwić studentom zdobycie doświadczenia zawodowego związanego z wybranym kierunkiem studiów. Jeśli ktoś już skorzystał z tego rodzaju wsparcia nie może wziąć udziału w projekcie STUDENTS’ POWER.

 

Ile wynosi kwota netto stypendium stażowego?

Kwota stypendium jest objęta składkami ZUS, a zwolniona od podatku. W zależności od sytuacji studenta kwota składek może być różna. Jednak najbardziej standardowa sytuacja to ok. 3000 zł netto.

 

Czy po realizacji stażu otrzymam PIT od UŁ?

Nie, ponieważ od stypendium stażowego nie jest pobierany podatek.

 

Czy można przerwać lub podzielić realizację stażu?

Nie, staż musi być realizowany nieprzerwanie od momentu jego rozpoczęcia, z zaznaczeniem realizacji co najmniej 20 godzin w tygodniu.

 

Jakie obowiązują limity godzinowe odbywania stażu?

Staż musi być realizowany:

- co najmniej 20 godzin tygodniowo;

- co najwyżej 40 godzin tygodniowo;

- co najwyżej 8 godzin dziennie.

 

Jak liczyć limit 20 godzin tygodniowo?

Limit 20 godzin tygodniowo dotyczy tygodnia kalendarzowego, tj. od poniedziałku do niedzieli.

 

Kiedy mogę zacząć staż?

Wyznaczamy terminy rekrutacji - tzw. turę - na każdy miesiąc. Przykładowo osoby, które zgłoszą się od 18. stycznia do 7. lutego 2020 rozpoczną staż od 2. marca. Staże mogą być realizowane do końca września 2023, o kolejnych turach rekrutacji będziemy informowali na bieżąco.

Uwaga - możesz zacząć staż studiując na ostatnim semestrze i zakończyć go już po obronie pracy dyplomowej (licencjackiej / inżynierskiej / magisterskiej), czyli możesz obronić się podczas trwania stażu.

 

W którym pokoju załatwię wszystkie sprawy związane z udziałem w stażach w projekcie STUDENTS' POWER?

Wszelkie sprawy związane z Waszym udziałem w projekcie załatwicie w pokoju nr 3. w Biurze Karier UŁ, Lumumby 14.

 

Masz pytania? Napisz do nas!

Poznaj pracodawców przyjmujących na staże!

Pracodawca

Przyjmij na staż najlepszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Pomóż stażystom zdobyć doświadczenie zawodowe dzięki wsparciu opiekuna merytorycznego w Twojej firmie. Zapewniamy wynagrodzenie dla stażystów i ich opiekunów.

Wzory dokumentów dla pracodawców - staże
Przed przystąpieniem do projektu poznaj zasady uczestnictwa. Poniżej znajdziesz m.in. regulamin projektu, wzór umowy oraz wzór oświadczenia uczestnika.
Pobierz dokumenty
Zapoznaj się także z programami stażowymi dopasowanymi do kierunków studiów.
Pobierz programy

Szkolenia

student na szkoleniu Students' POWER
Chcesz się szkolić? Zgłoś się do projektu!

W ramach projektu Students' POWER mamy szeroką ofertę szkoleń dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Przed Tobą wybór jednej z czterech ścieżek szkoleniowych. Chcesz podciągnąć się z angielskiego albo lepiej ogarniać Excela? Zapraszamy. Myślisz o założeniu własnej firmy? Mamy coś dla Ciebie. A może interesuje Cię Design Thinking, ale przerażają Cię ceny komercyjnych kursów? Proszę bardzo - pomyśleliśmy i o tym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowoczesnych metodach zarządzania i zależy Ci na networkingu, stworzymy Ci taką szansę. Wszystko za darmo i - co najlepsze - to Ty decydujesz, po którą z możliwości sięgnąć.

TUTAJ znajdziesz szczegółową ofertę szkoleń.

Wzory dokumentów - szkolenia

W tej części możesz zapoznać się z kompletem dokumentów projektowych:

- regulaminem projektu,
- umową (4 odrębne wersje dla poszczególnych ścieżek szkoleniowych),
- formularzem danych osobowych,
- oświadczeniem uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych.

Aby pobrać wzory dokumentów kliknij TUTAJ.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni” do Zadania 10 - Warsztaty podnoszące kompetencje studentów UŁ - moduł podnoszenia kompetencji.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ; e-mail: iod@uni.lodz.pl
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”. Podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane tj. organizacji i przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”, po zakończeniu rekrutacji dane osobowe osób które:
  1. nie zakwalifikowały się na warsztaty są usuwane w terminie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
  2. zostały zakwalifikowane na warsztaty są przenoszone do systemu SL.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
  4. przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu, a następnie uczestnictwa w Programie.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.

Doradztwo zawodowe

studentka podczas doradztwa zawodowego Students' POWER
Wzory dokumentów - doradztwo zawodowe
Przed przystąpieniem do projektu poznaj zasady uczestnictwa. Poniżej znajdziesz m.in. regulamin projektu, wzór umowy oraz wzór oświadczenia uczestnika.
Pobierz dokumenty
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni” do Zadania 12 – Rozwój wysokiej jakości usług Biura Karier UŁ – moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ; e-mail: iod@uni.lodz.pl
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”. Podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane tj. organizacji i przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”, po zakończeniu rekrutacji dane osobowe osób które:
  1. nie zakwalifikowały się na doradztwo zawodowe są usuwane w terminie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
  2. zostały zakwalifikowane na doradztwo zawodowe są przenoszone do systemu SL.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
  4. przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu, a następnie uczestnictwa w Programie.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.

Kontakt

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lumumby 14
I piętro, pok. 3 i 4

Staże? Napisz do nas!
tel. 42 665 53 34

Szkolenia? Napisz do nas!
tel. 42 665 53 94

Doradztwo zawodowe? Napisz do nas!
tel. 42 665 53 94

Zespół

Izabela Sobolewska

Koordynator szkoleń
Z wykształcenia socjolog zarządzania zasobami ludzkimi. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem projektami rozwojowymi dla pracowników z różnych branż. W projekcie będę odpowiadać za koordynację szkoleń oraz aspekty formalne dotyczące uczestnictwa. Po pracy uwielbiam zdrowo gotować, ćwiczyć jogę, medytować i czytać książki.
tel. 42 665 53 93

Joanna Muzal

Doradca zawodowy
Ukończyłam psychologię doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim. Od ponad 10 lat zajmuję się wspieraniem różnych grup wiekowych i zawodowych w procesie poszukiwania zatrudnienia i odnajdywania swojego miejsca na rynku pracy. Mam na koncie ponad 4000 godzin indywidualnych konsultacji oraz szereg szkoleń. W projekcie udzielę Ci wsparcia z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, diagnozy własnego potencjału zawodowego oraz poruszania się po rynku pracy. Po pracy próbuję okiełznać dwóch małych synków, a wolnym czasie czytam książki podróżnicze i interesuję się filozofią wschodu.
tel. 42 665 53 94

Natalia Bocian-Trędowicz

Koordynator staży
Z wykształcenia jestem socjolożką, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 10 lat zajmuję się zarządzaniem projektami szkoleniowymi, doradczymi oraz inwestycyjnymi. W projekcie odpowiadam za wszelkie kwestie formalne. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych, masz pytania dot. zasad uczestnictwa w projekcie – zgłoś się do mnie! Po pracy staram się znaleźć równowagę pomiędzy życiem rodzinnym, aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz czytaniem książek, które bezgranicznie uwielbiam.
tel. 42 665 53 93

Jakub Jaśniewicz

Umowy stażowe i rozliczenie staży
Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłem Pedagogikę w zakresie edukacji dorosłych oraz osób starszych. W Biurze Karier pracuję od 2013 roku. Na co dzień zajmuję się pomocą w formalnościach związanych z nieobligatoryjnymi praktykami studenckimi oraz administracją biura. W projekcie jestem odpowiedzialny za podpisywanie umów oraz rozliczenie dzienników stażowych. Lubię oglądać filmy oraz grać w gry, które pamiętają jeszcze czasy Windowsa XP, a czasem nawet jego starszych wersji.
tel. 42 665 53 34

Julian Lasota

Rekrutacja na staże
Z wykształcenia jestem socjologiem, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach projektu pomagam studentom w aplikowaniu na staże oraz w ich zdobywaniu. W Biurze Karier zajmuję się dodatkowo monitorowaniem losów absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego. Prywatnie jestem fanem gotowania oraz wszelkiego rodzaju literatury fantastycznej.
tel. 42 665 53 34

Remigiusz Żulicki

Strona internetowa | obsługa techniczna | ewaluacja projektu
Moim żywiołem jest ciekawość. Jestem socjologiem - humanistą zainteresowanym ludźmi, technologią i gospodarką. W projekcie odpowiadam za kwestie techniczne i badania ewaluacyjne. Jeśli coś nie działa, skontaktuj się ze mną.
logo wydziału prawa i administracji UŁ

Staże na WPiA

Jeżeli studiujesz na Wydziale Prawa i Administracji, to osoby do kontaktu dla Ciebie
dr Izabela Florczak
Opiekun dla kierunku prawo, tel. 42 635 63 74
dr Katarzyna Kuszewska
Opiekun dla kierunku administracja II stopnia, tel. 42 635 46 20
mgr Karol Mordel
Opiekun dla kierunku administracja I stopnia, tel. 42 635 63 48

Szczegółowe informacje o stażach dla studentów WPiA dostępne są tutaj.

O projekcie

Projekt współfinansowany z programu PO WER 2014 - 2020

Students' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-Z302/18-00 z dnia 27.12.2018r.
W ramach Projektu Biuro Karier UŁ realizuje:
→ Zadanie 10 – Warsztaty podnoszące kompetencje studentów UŁ – moduł podnoszenia kompetencji.
Celem zadania jest podniesienie kompetencji kluczowych studentów UŁ, tj. językowych, informatycznych, komunikacyjnych, analitycznych, w zakresie przedsiębiorczości poprzez zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zadania praktyczne realizowane w ramach zespołów projektowych oraz zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami służące lepszemu przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.
→ Zadanie 11 – Wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego – moduł programów stażowych.
Celem zadania jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia stanowiącego uzupełnienie wiedzy nabytej w toku studiów.
→ Zadanie 12 – Rozwój wysokiej jakości usług Biura Karier UŁ – moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
Celem zadania jest ułatwienie studentom UŁ wejścia na rynek pracy poprzez kompleksowe wsparcie doradców zawodowych oraz rozszerzenie dostępu do usług Biura Karier, w tym także świadczonych drogą elektroniczną.
Oferujemy
Działania dedykowane studentom czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych:
– szkolenia,
– wysokiej jakości staże zawodowe,
– doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji – badanie mocnych stron, predyspozycji zawodowych
Wszystkie działania są bezpłatne.
Wartość projektu
23 395 279,85 zł
(w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 19 717 541,86 zł oraz ze środków dotacji celowej w wysokości 2 975 876,99 zł)
Projekt przyczyni się do:
→ Lepszego przygotowania studentów UŁ do wejścia na rynek pracy
→ Skrócenia okresu poszukiwania zatrudnienia przez studentów
→ Podniesienia kompetencji studentów UŁ
→ Wzmocnienia potencjału ABKZ UŁ
→ Zwiększenia udziału ABKZ w poprawie jakości praktycznych elementów kształcenia