baner Students' POWER: staże | szkolenia | doradztwo
baner Students' POWER: staże | szkolenia | doradztwo

Formy wsparcia

Sprawdź jak możemy pomóc w rozwoju Twojej kariery.

STAŻE

Doświadczenie zawodowe nie przyjdzie do Ciebie samo. Zacznij wymarzoną pracę już na studiach i uzyskaj przewagę na rynku pracy. Staże, które oferujemy to nie tylko wpis do CV - to prawdziwe zadania w rzeczywistym środowisku firmowym i prawdziwe wynagrodzenie.

SZKOLENIA

Rozwijaj się dzięki udziałowi w szkoleniach językowych, informatycznych, komunikacyjnych, analitycznych, oraz w zakresie przedsiębiorczości. Przygotowaliśmy dla Ciebie zajęcia warsztatowe, zadania praktyczne realizowane w ramach zespołów projektowych oraz zajęcia dodatkowe z pracodawcami. Wybierz najlepszą dla siebie ścieżkę.

DORADZTWO ZAWODOWE

Doradca zawodowy pomoże Ci w określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Dzięki testom psychologicznym lepiej poznasz swoje kompetencje, obszary do rozwoju oraz potrzeby. Otrzymasz wsparcie w stworzeniu planu kariery, a także przygotujesz się do wejścia na rynek pracy - korzystając z konsultacji CV i symulacji rozmowy kwalifikacyjnej.

Dla kogo?

Wartościowe szkolenia i doradztwo zawodowe dla studentek i studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Płatne staże dla wybranych kierunków studiów stacjonarnych!

 

Wynagrodzenie dla opiekunów staży w firmach.

 

Staże, szkolenia i doradztwo zawodowe z powodzeniem realizujemy zdalnie.

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19

Staże, szkolenia i doradztwo zawodowe z powodzeniem realizujemy zdalnie.

 

W przypadku pytań prosimy wyłącznie o kontakt mailowy.

Pracownicy Biura Karier UŁ obsługują interesantów na dyżurach przy ul. Lumumby 14.

 

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi programu stażowego w najbliższym czasie.

 

Kontakt

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lumumby 14
I piętro, pok. 3 i 4

Staże? Napisz do nas!
tel. 42 665 53 34

Szkolenia? Napisz do nas!
tel. 42 665 53 94

Doradztwo zawodowe? Napisz do nas!
tel. 42 665 53 94

Zespół

Izabela Sobolewska

Koordynator szkoleń
Z wykształcenia socjolog zarządzania zasobami ludzkimi. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem projektami rozwojowymi dla pracowników z różnych branż. W projekcie będę odpowiadać za koordynację szkoleń oraz aspekty formalne dotyczące uczestnictwa. Po pracy uwielbiam zdrowo gotować, ćwiczyć jogę, medytować i czytać książki.
tel. 42 665 53 93

Joanna Muzal

Doradca zawodowy
Ukończyłam psychologię doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim. Od ponad 10 lat zajmuję się wspieraniem różnych grup wiekowych i zawodowych w procesie poszukiwania zatrudnienia i odnajdywania swojego miejsca na rynku pracy. Mam na koncie ponad 4000 godzin indywidualnych konsultacji oraz szereg szkoleń. W projekcie udzielę Ci wsparcia z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, diagnozy własnego potencjału zawodowego oraz poruszania się po rynku pracy. Po pracy próbuję okiełznać dwóch małych synków, a wolnym czasie czytam książki podróżnicze i interesuję się filozofią wschodu.
tel. 42 665 53 94

Natalia Bocian-Trędowicz

Koordynator staży
Z wykształcenia jestem socjolożką, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 10 lat zajmuję się zarządzaniem projektami szkoleniowymi, doradczymi oraz inwestycyjnymi. W projekcie odpowiadam za wszelkie kwestie formalne. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych, masz pytania dot. zasad uczestnictwa w projekcie – zgłoś się do mnie! Po pracy staram się znaleźć równowagę pomiędzy życiem rodzinnym, aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz czytaniem książek, które bezgranicznie uwielbiam.
tel. 42 665 53 93

Remigiusz Żulicki

Strona internetowa | obsługa techniczna | ewaluacja projektu
Moim żywiołem jest ciekawość. Jestem socjologiem - humanistą zainteresowanym ludźmi, technologią i gospodarką. W projekcie odpowiadam za kwestie techniczne i badania ewaluacyjne. Jeśli coś nie działa, skontaktuj się ze mną.

O projekcie

Students' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-Z302/18-00 z dnia 27.12.2018r.
W ramach Projektu Biuro Karier UŁ realizuje:
→ Zadanie 10 – Warsztaty podnoszące kompetencje studentów UŁ – moduł podnoszenia kompetencji.
Celem zadania jest podniesienie kompetencji kluczowych studentów UŁ, tj. językowych, informatycznych, komunikacyjnych, analitycznych, w zakresie przedsiębiorczości poprzez zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zadania praktyczne realizowane w ramach zespołów projektowych oraz zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami służące lepszemu przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.
→ Zadanie 11 – Wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego – moduł programów stażowych.
Celem zadania jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia stanowiącego uzupełnienie wiedzy nabytej w toku studiów.
→ Zadanie 12 – Rozwój wysokiej jakości usług Biura Karier UŁ – moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
Celem zadania jest ułatwienie studentom UŁ wejścia na rynek pracy poprzez kompleksowe wsparcie doradców zawodowych oraz rozszerzenie dostępu do usług Biura Karier, w tym także świadczonych drogą elektroniczną.
Oferujemy
Działania dedykowane studentom czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych:
– szkolenia,
– wysokiej jakości staże zawodowe,
– doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji – badanie mocnych stron, predyspozycji zawodowych
Wszystkie działania są bezpłatne.
Wartość projektu
23 395 279,85 zł
(w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 19 717 541,86 zł oraz ze środków dotacji celowej w wysokości 2 975 876,99 zł)
Projekt przyczyni się do:
→ Lepszego przygotowania studentów UŁ do wejścia na rynek pracy
→ Skrócenia okresu poszukiwania zatrudnienia przez studentów
→ Podniesienia kompetencji studentów UŁ
→ Wzmocnienia potencjału ABKZ UŁ
→ Zwiększenia udziału ABKZ w poprawie jakości praktycznych elementów kształcenia