baner Students' POWER: staże | szkolenia | doradztwo

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż staże, szkolenia i doradztwo zawodowe z powodzeniem realizujemy zdalnie.

Do 7. sierpnia trwa kolejna rekrutacja studentów do programu stażowego - staże rozpoczną się 7. września.

W przypadku pytań uprzejmie prosimy wyłącznie o kontakt mailowy. Pracownicy Biura Karier UŁ obsługują interesantów na dyżurach przy ul. Lumumby 14.

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi programu stażowego w najbliższym czasie.

Prosimy także o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora UŁ w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19.

W związku z szybko rosnącą ilością informacji i pytań związanych z obecnym funkcjonowaniem Uniwersytetu Łódzkiego, opracowaliśmy także osobną stronę dedykowaną aktualnej sytuacji Uczelni.

Dla kogo?

Wartościowe szkolenia i doradztwo zawodowe dla studentek i studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Płatne staże dla wybranych kierunków studiów stacjonarnych!

Wynagrodzenie dla opiekunów staży w firmach.

Formy wsparcia

Sprawdź jak możemy pomóc w rozwoju Twojej kariery.

STAŻE

Doświadczenie zawodowe nie przyjdzie do Ciebie samo. Zacznij wymarzoną pracę już na studiach i uzyskaj przewagę na rynku pracy. Staże, które oferujemy to nie tylko wpis do CV - to prawdziwe zadania w rzeczywistym środowisku firmowym i prawdziwe wynagrodzenie.

SZKOLENIA

Rozwijaj się dzięki udziałowi w szkoleniach językowych, informatycznych, komunikacyjnych, analitycznych, oraz w zakresie przedsiębiorczości. Przygotowaliśmy dla Ciebie zajęcia warsztatowe, zadania praktyczne realizowane w ramach zespołów projektowych oraz zajęcia dodatkowe z pracodawcami. Wybierz najlepszą dla siebie ścieżkę.

DORADZTWO ZAWODOWE

Doradca zawodowy pomoże Ci w określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Dzięki testom psychologicznym lepiej poznasz swoje kompetencje, obszary do rozwoju oraz potrzeby. Otrzymasz wsparcie w stworzeniu planu kariery, a także przygotujesz się do wejścia na rynek pracy - korzystając z konsultacji CV i symulacji rozmowy kwalifikacyjnej.

Staże

studentka na stażu Students' POWER

Szkolenia

student na szkoleniu Students' POWER
Chcesz się szkolić? Zgłoś się do projektu!

W ramach projektu Students' POWER mamy szeroką ofertę szkoleń dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Przed Tobą wybór jednej z czterech ścieżek szkoleniowych. Chcesz podciągnąć się z angielskiego albo lepiej ogarniać Excela? Zapraszamy. Myślisz o założeniu własnej firmy? Mamy coś dla Ciebie. A może interesuje Cię Design Thinking, ale przerażają Cię ceny komercyjnych kursów? Proszę bardzo - pomyśleliśmy i o tym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowoczesnych metodach zarządzania i zależy Ci na networkingu, stworzymy Ci taką szansę. Wszystko za darmo i - co najlepsze - to Ty decydujesz, po którą z możliwości sięgnąć.

TUTAJ znajdziesz szczegółową ofertę szkoleń.

Wzory dokumentów - szkolenia

W tej części możesz zapoznać się z kompletem dokumentów projektowych:

- regulaminem projektu,
- umową (4 odrębne wersje dla poszczególnych ścieżek szkoleniowych),
- formularzem danych osobowych,
- oświadczeniem uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych.

Aby pobrać wzory dokumentów kliknij TUTAJ.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni” do Zadania 10 - Warsztaty podnoszące kompetencje studentów UŁ - moduł podnoszenia kompetencji.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ; e-mail: iod@uni.lodz.pl
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”. Podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane tj. organizacji i przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”, po zakończeniu rekrutacji dane osobowe osób które:
  1. nie zakwalifikowały się na warsztaty są usuwane w terminie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
  2. zostały zakwalifikowane na warsztaty są przenoszone do systemu SL.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
  4. przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu, a następnie uczestnictwa w Programie.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.

Doradztwo zawodowe

studentka podczas doradztwa zawodowego Students' POWER
Wzory dokumentów - doradztwo zawodowe
Przed przystąpieniem do projektu poznaj zasady uczestnictwa. Poniżej znajdziesz m.in. regulamin projektu, wzór umowy oraz wzór oświadczenia uczestnika.
Pobierz dokumenty
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni” do Zadania 12 – Rozwój wysokiej jakości usług Biura Karier UŁ – moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ; e-mail: iod@uni.lodz.pl
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”. Podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane tj. organizacji i przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”, po zakończeniu rekrutacji dane osobowe osób które:
  1. nie zakwalifikowały się na doradztwo zawodowe są usuwane w terminie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
  2. zostały zakwalifikowane na doradztwo zawodowe są przenoszone do systemu SL.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
  4. przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu, a następnie uczestnictwa w Programie.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.

Kontakt

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lumumby 14
I piętro, pok. 3 i 4

Staże? Napisz do nas!
tel. 42 665 53 34

Szkolenia? Napisz do nas!
tel. 42 665 53 94

Doradztwo zawodowe? Napisz do nas!
tel. 42 665 53 94

Zespół

Izabela Sobolewska

Koordynator szkoleń
Z wykształcenia socjolog zarządzania zasobami ludzkimi. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem projektami rozwojowymi dla pracowników z różnych branż. W projekcie będę odpowiadać za koordynację szkoleń oraz aspekty formalne dotyczące uczestnictwa. Po pracy uwielbiam zdrowo gotować, ćwiczyć jogę, medytować i czytać książki.
tel. 42 665 53 93

Joanna Muzal

Doradca zawodowy
Ukończyłam psychologię doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim. Od ponad 10 lat zajmuję się wspieraniem różnych grup wiekowych i zawodowych w procesie poszukiwania zatrudnienia i odnajdywania swojego miejsca na rynku pracy. Mam na koncie ponad 4000 godzin indywidualnych konsultacji oraz szereg szkoleń. W projekcie udzielę Ci wsparcia z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, diagnozy własnego potencjału zawodowego oraz poruszania się po rynku pracy. Po pracy próbuję okiełznać dwóch małych synków, a wolnym czasie czytam książki podróżnicze i interesuję się filozofią wschodu.
tel. 42 665 53 94

Natalia Bocian-Trędowicz

Koordynator staży
Z wykształcenia jestem socjolożką, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 10 lat zajmuję się zarządzaniem projektami szkoleniowymi, doradczymi oraz inwestycyjnymi. W projekcie odpowiadam za wszelkie kwestie formalne. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych, masz pytania dot. zasad uczestnictwa w projekcie – zgłoś się do mnie! Po pracy staram się znaleźć równowagę pomiędzy życiem rodzinnym, aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz czytaniem książek, które bezgranicznie uwielbiam.
tel. 42 665 53 93

Remigiusz Żulicki

Strona internetowa | obsługa techniczna | ewaluacja projektu
Moim żywiołem jest ciekawość. Jestem socjologiem - humanistą zainteresowanym ludźmi, technologią i gospodarką. W projekcie odpowiadam za kwestie techniczne i badania ewaluacyjne. Jeśli coś nie działa, skontaktuj się ze mną.

O projekcie

Projekt współfinansowany z programu PO WER 2014 - 2020

Students' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-Z302/18-00 z dnia 27.12.2018r.
W ramach Projektu Biuro Karier UŁ realizuje:
→ Zadanie 10 – Warsztaty podnoszące kompetencje studentów UŁ – moduł podnoszenia kompetencji.
Celem zadania jest podniesienie kompetencji kluczowych studentów UŁ, tj. językowych, informatycznych, komunikacyjnych, analitycznych, w zakresie przedsiębiorczości poprzez zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zadania praktyczne realizowane w ramach zespołów projektowych oraz zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami służące lepszemu przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.
→ Zadanie 11 – Wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego – moduł programów stażowych.
Celem zadania jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia stanowiącego uzupełnienie wiedzy nabytej w toku studiów.
→ Zadanie 12 – Rozwój wysokiej jakości usług Biura Karier UŁ – moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
Celem zadania jest ułatwienie studentom UŁ wejścia na rynek pracy poprzez kompleksowe wsparcie doradców zawodowych oraz rozszerzenie dostępu do usług Biura Karier, w tym także świadczonych drogą elektroniczną.
Oferujemy
Działania dedykowane studentom czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych:
– szkolenia,
– wysokiej jakości staże zawodowe,
– doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji – badanie mocnych stron, predyspozycji zawodowych
Wszystkie działania są bezpłatne.
Wartość projektu
23 395 279,85 zł
(w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 19 717 541,86 zł oraz ze środków dotacji celowej w wysokości 2 975 876,99 zł)
Projekt przyczyni się do:
→ Lepszego przygotowania studentów UŁ do wejścia na rynek pracy
→ Skrócenia okresu poszukiwania zatrudnienia przez studentów
→ Podniesienia kompetencji studentów UŁ
→ Wzmocnienia potencjału ABKZ UŁ
→ Zwiększenia udziału ABKZ w poprawie jakości praktycznych elementów kształcenia