Znajdź swój kierunek studiów i dowiedz się więcej o pracodawcach przyjmujących na staże!

Analityka biznesu
Kierunek:

Analityka biznesu I

Wydział Zarządzania

Otwórz tabelę w nowej karcie

Analityka chemiczna
Kierunki:

Analityka chemiczna I
Analityka chemiczna II

Wydział Chemii

Otwórz tabelę w nowej karcie

Bankowość i Finanse Cyfrowe
Kierunki:

Bankowość i Finanse Cyfrowe I
Bankowość i Finanse Cyfrowe II

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Otwórz tabelę w nowej karcie

Biologia
Kierunki:

Biologia I
Biologia II

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Otwórz tabelę w nowej karcie

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne / Biomonitoring
Kierunek:

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne / Biomonitoring I

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Otwórz tabelę w nowej karcie

Biotechnologia
Kierunki:

Biotechnologia I
Biotechnologia II

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Otwórz tabelę w nowej karcie

Business Management
Kierunki:
Business Management I
Business Management II

Wydział Zarządzania

Otwórz tabelę w nowej karcie

Chemia
Kierunki:

Chemia I
Chemia II

Wydział Chemii

Otwórz tabelę w nowej karcie

Chemia kosmetyczna
Kierunki:
Chemia kosmetyczna I
Chemia kosmetyczna II

Wydział Chemii
Otwórz tabelę w nowej karcie

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
Kierunek:

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu I

Wydział Chemii

Otwórz tabelę w nowej karcie

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
Kierunek:

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I

Wydział Zarządzania

Otwórz tabelę w nowej karcie

EkoMiasto
Kierunek:

EkoMiasto I

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Otwórz tabelę w nowej karcie

Filologia, spec. filologia romańska
Kierunek:

Filologia, spec. filologia romańska I

Wydział Filologiczny

Otwórz tabelę w nowej karcie

Filologia, spec. filologia włoska
Kierunek:

Filologia, spec. filologia włoska I

Wydział Filologiczny

Otwórz tabelę w nowej karcie

Finanse i Inwestycje
Kierunek:

Finanse i Inwestycje I

Wydział Zarządzania

Otwórz tabelę w nowej karcie

Finanse międzynarodowe
Kierunek:

Finanse międzynarodowe I

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Otwórz tabelę w nowej karcie

Genetyka
Kierunek:

Genetyka II

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Otwórz tabelę w nowej karcie

Geografia
Kierunki:

Geografia I
Geografia II

Wydział Nauk Geograficznych

Otwórz tabelę w nowej karcie

Geoinformacja
Kierunek:

Geoinformacja I
Geoinformacja II

Wydział Nauk Geograficznych

Otwórz tabelę w nowej karcie

Geomonitoring
Kierunek:
Geomonitoring I

Wydział Nauk Geograficznych

Otwórz tabelę w nowej karcie

Gospodarka Przestrzenna
Kierunki:

Gospodarka Przestrzenna I
Gospodarka Przestrzenna I inż.
Gospodarka Przestrzenna II

Wydziały:

Ekonomiczno-Socjologiczny
Nauk Geograficznych

Otwórz tabelę w nowej karcie

Informacja w środowisku cyfrowym
Kierunek:

Informacja w środowisku cyfrowym I

Wydział Filologiczny

Otwórz tabelę w nowej karcie

Informatyka i Ekonometria
Kierunki:

Informatyka i Ekonometria I
Informatyka i Ekonometria II

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Otwórz tabelę w nowej karcie

Inwestycje i Nieruchomości
Kierunki:

Inwestycje i Nieruchomości I
Inwestycje i Nieruchomości II

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Otwórz tabelę w nowej karcie

Lingwistyka dla biznesu
Kierunek:

Lingwistyka dla biznesu I

Wydział Filologiczny

Otwórz tabelę w nowej karcie

Logistyka
Kierunki:

Logistyka I
Logistyka II

Wydziały:

Ekonomiczno-Socjologiczny
Zarządzania

Otwórz tabelę w nowej karcie

Management and Finance
Kierunek:

Management and Finance I

Wydział Zarządzania

Otwórz tabelę w nowej karcie

Marketing
Kierunek:

Marketing I

Wydział Zarządzania

Otwórz tabelę w nowej karcie

Mikrobiologia
Kierunki

Mikrobiologia I
Mikrobiologia II

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Otwórz tabelę w nowej karcie

Nauczanie chemii
Kierunek

Nauczanie chemii II

Wydział Chemii

Otwórz tabelę w nowej karcie

Ochrona Środowiska
Kierunki

Ochrona Środowiska I
Ochrona Środowiska II

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Otwórz tabelę w nowej karcie

Pedagogika
Kierunek:

Pedagogika sportu I

Wydział Nauk o Wychowaniu Otwórz tabelę w nowej karcie

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Kierunek:

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I

Wydział Zarządzania

Otwórz tabelę w nowej karcie

Rachunkowość
Kierunek:

Rachunkowość I

Wydział Zarządzania

Otwórz tabelę w nowej karcie

Turystyka i rekreacja
Kierunki:

Turystyka i rekreacja I
Turystyka i rekreacja II

Wydział Nauk Geograficznych

Otwórz tabelę w nowej karcie

Zarządzanie
Kierunki:

Zarządzanie I
Zarządzanie II

Wydział Zarządzania

Otwórz tabelę w nowej karcie

Zarządzanie publiczne/ Zarządzanie miastem
Kierunek:

Zarządzanie publiczne/ Zarządzanie miastem I

Wydział Zarządzania

Otwórz tabelę w nowej karcie

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kierunek:

Zarządzanie zasobami ludzkimi I

Wydział Zarządzania

Otwórz tabelę w nowej karcie