Uwaga, zmiany w programie stażowym z uwagi na nową sytuację epidemiczną!

 

Staże, które miały rozpocząć się 6. kwietnia, rozpoczynają się 19. kwietnia 2021 r. Dla wszystkich uczestników prześlemy nowe dokumenty stażowe. 

 

W przypadku trwających obecnie staży realizowanych stacjonarnie rekomendujemy przejście na pracę zdalną lub wstrzymanie realizacji stażu.

 

Masz pytania? Napisz do nas na staze.studenckie@uni.lodz.pl

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

 

Możesz znaleźć odpowiedniego pracodawcę w miejscu swojego zamieszkania lub skorzystać z dostępnego w projekcie finansowania zakwaterowania dla osób, które odbywają staż w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania.

Student

Zdobądź bezcenne doświadczenie zawodowe na płatnym stażu.

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie wsparcie doradcy zawodowego w Biurze Karier UŁ, opiekuna merytorycznego po stronie pracodawcy oraz wynagrodzenie w wysokości 4 440 zł za cały okres stażu (240 godzin).

 

Masz pytania? Napisz do nas!

Dzięki stażowi STUDENTS’ POWER mogłam poczuć się jak prawdziwy pracownik w swoim zawodzie. Dzięki temu wykorzystałam swoje dotychczasowe umiejętności, a także pogłębiłam swoją wiedzę i zainteresowania.

Katarzyna Bednarczyk

studentka Chemii II, 1. roku studiów drugiego stopnia; staż w Katedrze Technologii i Chemii Materiałów, Wydziału Chemii UŁ

Cieszę się, że Uniwersytet Łódzki, chyba, jako jeden z nielicznych, daje możliwość uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciu. Doceniam pracę, zaangażowanie i wyrozumiałość osób z Biura Karier.

Andrzej Krempiński

student Nauczania chemii II, 2. roku studiów drugiego stopnia; staż w Zakładzie Związków Heteroorganicznych Wydziału Chemii UŁ

Mogę podzielić się jedynie samymi pozytywnymi opiniami o moim aktualnym stażu, w którym przez pierwsze parę dni nauczyłem się mnóstwo nowych rzecz (jak chociażby zachowanie i organizacja pracy w laboratorium).

Jacek Białecki

student Biotechnologii I, 2. roku studiów pierwszego stopnia; staż w Katedrze Biochemii Ogólnej, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Projekt Students' POWER daje możliwość odbycia staży, w których wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów można skonfrontować z rzeczywistością i oczekiwaniami pracodawców. A dodatkowo daje szansę nauczyć się nowych rzeczy - np. dzięki programom, do których wcześniej, jako studenci, mieliście ograniczony dostęp. Polecam, bo jestem przekonana, że to w przyszłości zaprocentuje.

Dominika Węclewska

studentka Geoinformacji II, 2. roku studiów drugiego stopnia; staż w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Staż zorganizowany przez Biuro Karier daje nie tylko możliwość zarobku i zdobycia pierwszego doświadczenia, ale także wsparcie przez cały czas trwania projektu. Biuro oferuje możliwość wybrania interesującej nas dziedziny i służy pomocą w razie wszelkich wątpliwości. Śmiało mogę polecić staż wszystkim studentom - nic nie tracicie, a możecie wiele zyskać.

Adrianna Kozińska

studentka Analityki biznesu I, 3. roku studiów pierwszego stopnia; staż w Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego

Czy Twój kierunek studiów bierze udział w programie stażowym?

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Kierunek studiówRodzaj studiów
Biologia I licencjackie
Biologia II magisterskie
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne / Biomonitoring I licencjackie
Biotechnologia I licencjackie
Biotechnologia II magisterskie
Genetyka II magisterskie
Mikrobiologia I licencjackie
Mikrobiologia II magisterskie
Ochrona Środowiska I licencjackie
Ochrona Środowiska II magisterskie

Wydział Chemii

Kierunek studiówRodzaj studiów
Analityka chemiczna Ilicencjackie
Analityka chemiczna IImagisterskie
Chemia Ilicencjackie
Chemia IImagisterskie
Chemia kosmetyczna Ilicencjackie
Chemia kosmetyczna IImagisterskie
Nauczanie chemii IImagisterskie

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Kierunek studiówRodzaj studiów
Bankowość i finanse cyfrowe Ilicencjackie
Bankowość i finanse cyfrowe IImagisterskie
EkoMiasto Ilicencjackie
Finanse międzynarodowe Ilicencjackie
Gospodarka Przestrzenna Ilicencjackie
Gospodarka Przestrzenna IImagisterskie
Informatyka ekonomiczna Ilicencjackie
Informatyka i Ekonometria IImagisterskie
Inwestycje i Nieruchomości Ilicencjackie
Inwestycje i Nieruchomości IImagisterskie
Logistyka Ilicencjackie
Logistyka IImagisterskie

Wydział Filologiczny

Kierunek studiówRodzaj studiów
Lingwistyka dla biznesu Ilicencjackie
Filologia, spec. filologia romańska Ilicencjackie
Filologia, spec. filologia włoska Ilicencjackie
Informacja w środowisku cyfrowym Ilicencjackie

Wydział Nauk Geograficznych

Kierunek studiówRodzaj studiów
Geografia Ilicencjackie
Geografia IImagisterskie
Geoinformacja Ilicencjackie
Geoinformacja IImagisterskie
Geomonitoring Ilicencjackie
Gospodarka przestrzenna Ilicencjackie
Gospodarka przestrzenna I inż.inżynierskie
Planowanie i organizacja przestrzeni IImagisterskie
Turystyka i rekreacja Ilicencjackie
Turystyka i rekreacja IImagisterskie

Wydział Nauk o Wychowaniu

Kierunek studiówRodzaj studiów
Pedagogika sportu Ilicencjackie
Psychologia IIJSM
Pedagogika Ilicencjackie
Pedagogika IImagisterskie

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiówRodzaj studiów
Administracja Ilicencjackie
Administracja IImagisterskie
Prawo JSMmagisterskie

Jeżeli studiujesz na WPiA, to osoby do kontaktu dla Ciebie:

dr Izabela Florczak
Opiekun dla kierunku prawo
Doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA UŁ. W roku akademickim 2017/2018 kierownik projektu DOBRY STAŻ – DOBRY START. Profilowane programy stażowe dla studentów WPIA UŁ, realizowanego na WPiA UŁ.
42 6356374

dr Katarzyna Kuszewska
Opiekun dla kierunku administracja II stopnia
Doktor nauk humanistycznych. W roku akademickim 2017/2018 wykonawca projektu DOBRY STAŻ – DOBRY START.
42 635 46 20

mgr Karol Mordel
Opiekun dla kierunku administracja I stopnia
Prawnik, specjalista ds. projektów. W roku akademickim 2017/2018 wykonawca projektu DOBRY STAŻ – DOBRY START.
42 635 63 48

studentspower@wpia.uni.lodz.pl

Szczegółowe informacje o stażach dla studentów WPiA dostępne są tutaj.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Kierunek studiówRodzaj studiów
Politologia Ilicencjackie
Stosunki międzynarodowe Ilicencjackie
Studia azjatyckie Ilicencjackie

Wydział Zarządzania

Kierunek studiówRodzaj studiów
Analityka biznesu Ilicencjackie
Business Management Ilicencjackie
Business Management IImagisterskie
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie Ilicencjackie
Finanse i Inwestycje Ilicencjackie
Logistyka Ilicencjackie
Logistyka IImagisterskie
Management and Finance Ilicencjackie
Marketing Ilicencjackie
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami Ilicencjackie
Rachunkowość Ilicencjackie
Zarządzanie Ilicencjackie
Zarządzanie IImagisterskie
Zarządzanie publiczne/ Zarządzanie miastem I licencjackie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Ilicencjackie

Uwaga: Zgłaszając się w danej turze rekrutacji deklarujesz chęć rozpoczęcia stażu w wyznaczonym terminie.

 
Podane terminy mogą ulec zmianie.
 
Staże mogą być realizowane do końca września 2023, o kolejnych turach rekrutacji będziemy informowali na bieżąco.

Wzory dokumentów dla studentów - staże
Przed przystąpieniem do projektu poznaj zasady uczestnictwa. Poniżej znajdziesz m.in. regulamin projektu, wzór umowy oraz wzór oświadczenia uczestnika.
Pobierz dokumenty
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni” do Zadania 11 – Wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego – moduł programów stażowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza  68, 90-136 Łódź.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ; e-mail: iod@uni.lodz.pl
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”. Podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane tj. organizacji i przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”, po zakończeniu rekrutacji dane osobowe osób które:
  1. nie zakwalifikowały się na staż są usuwane w terminie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
  2. zostały zakwalifikowane na staż są przenoszone do systemu SL.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z  Uniwersytetem.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
  4. przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu, a następnie uczestnictwa w Programie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.

Pobierz wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika projektu

FAQ - staże

Kto może uczestniczyć w stażu w ramach STUDENTS’ POWER?

Studentki i studenci Uniwersytetu Łódzkiego wybranych kierunków studiów stacjonarnych, czterech ostatnich semestrów - czyli w zależności od kierunku może być to:

- 2. rok studiów pierwszego stopnia;

- 3. rok studiów pierwszego stopnia;

- 1. rok studiów drugiego stopnia;

- 2. rok studiów drugiego stopnia;

- 4. rok jednolitych studiów magisterskich;

- 5. rok jednolitych studiów magisterskich.

 

Czy można uczestniczyć w stażu w ramach STUDENTS’ POWER, jeśli brało się już udział w innym programie stażowym finansowanym ze środków UE?

Tak, jeśli staż był realizowany na innym kierunku lub typie studiów, tj. odbywałeś staż na licencjacie, a obecnie studiujesz na uzupełniających magisterskich.

 

Czy Pracodawcę wybieramy tylko z dostępnej listy w projekcie? 

Istnieje możliwość samodzielnego znalezienia Pracodawcy spoza projektu, również w miejscu swojego zamieszkania. Wybrany Pracodawca musi zgłosić się do projektu. 

 

Czy staż może być realizowany w formie zdalnej? 

Tak, staż może zostać zrealizowany w jednym z trzech wariantów: stacjonarnie, zdalnie i hybrydowo. W przypadku pracy zdalnej i hybrydowej nie ma możliwości otrzymania refundacji zakwaterowania. 

 

Ile wynosi kwota netto stypendium stażowego?

Kwota stypendium jest objęta składkami ZUS, a zwolniona od podatku. Kwota z umowy stażowej: 4 440,00zł jest kwotą brutto brutto i obejmuje składki ZUS: emerytalną i rentową po stronie Pracodawcy. Odprowadzenie składek jest obowiązkiem w ramach konkursu. Odprowadzenia składek dokonuje Uniwersytet Łódzki jako organizator staży.

W zależności od sytuacji studenta kwota składek może być różna. Jednak najbardziej standardowa sytuacja to 3456,00 zł netto.

 

Czy po realizacji stażu otrzymam PIT od UŁ?

Nie, ponieważ od stypendium stażowego nie jest pobierany podatek.

 

Czy można przerwać lub podzielić realizację stażu?

Nie, staż musi być realizowany nieprzerwanie od momentu jego rozpoczęcia, z zaznaczeniem realizacji co najmniej 20 godzin w tygodniu.

 

Jakie obowiązują limity godzinowe odbywania stażu?

Staż musi być realizowany:

- co najmniej 20 godzin tygodniowo;

- co najwyżej 40 godzin tygodniowo;

- co najwyżej 8 godzin dziennie.

 

Jak liczyć limit 20 godzin tygodniowo?

Limit 20 godzin tygodniowo dotyczy tygodnia kalendarzowego, tj. od poniedziałku do niedzieli.

 

Kiedy mogę zacząć staż?

Wyznaczamy terminy rekrutacji - tzw. turę - na każdy miesiąc. Przykładowo osoby, które zgłoszą się od 18. stycznia do 7. lutego 2020 rozpoczną staż od 2. marca. Staże mogą być realizowane do końca września 2023, o kolejnych turach rekrutacji będziemy informowali na bieżąco.

Uwaga - możesz zacząć staż studiując na ostatnim semestrze i zakończyć go już po obronie pracy dyplomowej (licencjackiej / inżynierskiej / magisterskiej), czyli możesz obronić się podczas trwania stażu.

 

Jak mogę ubiegać się o refundację kosztów zakwaterowania podczas realizacji stażu?

Jeśli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się powyżej 50 km od miejsca odbywania stażu możesz ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania za czas realizacji stażu - (refundacja dotyczy staży realizowanych w terminie do 8 tygodni). Maksymalna kwota refundacji to 1500 zł za 1 miesiąc (można otrzymać zwrot za 2 miesiące realizacji stażu). Aby otrzymać refundację należy: 

 1. zgłosić chęć otrzymania refundacji za koszty zakwaterowania za pomocą wiadomości e-mail na adres staze.studenckie@uni.lodz.pl (obowiązuje kolejność zgłoszeń); 
 2. dostarczyć umowę najmu na okres odpowiadający realizacji stażu (maksymalnie 8 tygodni), fakturę VAT/rachunek (może ją dokument wystawić osoba prywatna osobie prywatnej na podstawie umowy najmu) oraz dowód zapłaty - potwierdzenie przelewu, zgodne z danymi na umowie;
 3. wypełnić wniosek o refundację (zawierający dane osobowe, wykaz przedstawionych dokumentów oraz oświadczenie o zamieszkiwaniu pow. 50 km od miejsca odbywania stażu). 

Refundacja następuje na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z ww. dokumentami w ciągu 30 - 45 dni od dnia jego dostarczenia do Biura Karier. Refundacja zakwaterowania przysługuje osobom, które zrealizowały całość stażu. W przypadku pracy zdalnej i hybrydowej nie ma możliwości otrzymania refundacji zakwaterowania. 

 

W którym pokoju załatwię wszystkie sprawy związane z udziałem w stażach w projekcie STUDENTS' POWER?

Wszelkie sprawy związane z Waszym udziałem w projekcie załatwicie w pokoju nr 3. w Biurze Karier UŁ, Lumumby 14.

 

Masz pytania? Napisz do nas!

Poznaj pracodawców przyjmujących na staże!

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19: pytania do modułu stażowego

  1. Czy realizowane staże powinny zostać przerwane?
   Staże, które są obecnie realizowane mogą być kontynuowane, jeśli takie jest stanowisko firmy/instytucji.
   Jednakże zalecamy wprowadzenie pracy zdalnej, o ile możliwa jest zdalna opieka, zlecanie zadań oraz kontrola pracy stażysty.
   W przypadku braku możliwości pracy zdalnej rekomendujemy zawieszenie stażu do momentu powrotu do normalnego funkcjonowania firmy/instytucji oraz możliwości bezpiecznego realizowania stażu.
  2. Czy można przynieść lub odebrać dokumenty dot. stażu w Biurze Karier UŁ?
   Tak. Pełnimy dyżury w Biurze Karier przy ul. Lumumby 14. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 zapraszamy w sprawie staży, bez konieczności wcześniejszego umawiania się. W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na staze.studenckie@uni.lodz.pl

Pracodawca

Przyjmij na staż najlepszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Pomóż stażystom zdobyć doświadczenie zawodowe dzięki wsparciu opiekuna merytorycznego w Twojej firmie. Zapewniamy wynagrodzenie dla stażystów i ich opiekunów.

Wzory dokumentów dla pracodawców - staże

Przed przystąpieniem do projektu poznaj zasady uczestnictwa. Poniżej znajdziesz m.in. regulamin projektu, wzór umowy oraz wzór oświadczenia uczestnika.

Pobierz dokumenty

Zapoznaj się także z programami stażowymi dopasowanymi do kierunków studiów.

Pobierz programy

Zespół

Natalia Bocian-Trędowicz

Koordynatorka modułu Staże
Z wykształcenia jestem socjolożką, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 10 lat zajmuję się zarządzaniem projektami szkoleniowymi, doradczymi oraz inwestycyjnymi. W projekcie odpowiadam za wszelkie kwestie formalne. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych, masz pytania dot. zasad uczestnictwa w projekcie – zgłoś się do mnie! Po pracy staram się znaleźć równowagę pomiędzy życiem rodzinnym, aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz czytaniem książek, które bezgranicznie uwielbiam.
tel. 42 665 53 93

Julian Lasota

Rekrutacja na staże
Z wykształcenia jestem socjologiem i fascynują mnie relacje między ludźmi. W środowisku pracy najbardziej zależy mi na dobrej atmosferzei transparentnej komunikacji. W codziennej pracy zajmuje się rekrutacją studentów do projektu stażowego, administracją procesów rekrutacyjnych, wdrażaniem studentów i pracodawców w projekt oraz wsparciem ich na każdym etapie uczestnictwa w stażu. Wspieram też zespół Biura Karier - przygotowuję w przystępnej formie wszelkiego rodzaju raporty, automatyzuję działania oraz porządkuje dokumentację (fizyczną i cyfrową). Prywatnie jestem fanem gotowania oraz wszelkiego rodzaju literatury fantastycznej.
tel. 42 665 53 34

Jakub Jaśniewicz

Umowy stażowe i rozliczenie staży
Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłem Pedagogikę w zakresie edukacji dorosłych oraz osób starszych. W Biurze Karier pracuję od 2013 roku. Na co dzień zajmuję się pomocą w formalnościach związanych z nieobligatoryjnymi praktykami studenckimi oraz administracją biura. W projekcie jestem odpowiedzialny za podpisywanie umów oraz rozliczenie dzienników stażowych. Lubię oglądać filmy oraz grać w gry, które pamiętają jeszcze czasy Windowsa XP, a czasem nawet jego starszych wersji.
tel. 42 665 53 34
logo wydziału prawa i administracji UŁ

Staże na WPiA

Jeżeli studiujesz na Wydziale Prawa i Administracji, to osoby do kontaktu dla Ciebie
dr Izabela Florczak
Opiekun dla kierunku prawo, tel. 42 635 63 74
dr Katarzyna Kuszewska
Opiekun dla kierunku administracja II stopnia, tel. 42 635 46 20
mgr Karol Mordel
Opiekun dla kierunku administracja I stopnia, tel. 42 635 63 48

Szczegółowe informacje o stażach dla studentów WPiA dostępne są na osobnej stronie.