Wsparcie dla uczestników projektu Students' POWER przed rozpoczęciem stażu

 

Nie wiesz jak szukać pracy? Zastanawiasz się, w czym mógłbyś być naprawdę dobry? Nie jesteś pewien, czy Twoje CV spodoba się pracodawcy? A może myśl o rozmowie kwalifikacyjnej stresuje Cię tak, że masz tylko pustkę w głowie? Jeśli zadajesz sobie te pytania, warto skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym.

 

Umów się na indywidualne spotkanie podczas którego będziemy wspólnie odkrywać Twoje mocne strony i obszary do rozwoju, przyjrzymy się szansom na realizację Twoich pomysłów na karierę i porozmawiamy o praktycznych aspektach poszukiwania pracy. W trakcie spotkania panuje swobodna atmosfera i jest miejsce na zadawanie pytań. Wspólnie zastanowimy się, jakie kroki najbardziej przybliżą Cię do odnalezienia satysfakcjonującej pracy

 

Dla osób, biorących udział w projekcie Students' POWER - studentek i studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych, chcących uzyskać wsparcie w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a spotkaniem z doradcą zawodowym, skorzystaj z nowego serwisu rekrutacyjnego Biura Karier UŁ (bezpłatne konto stworzysz W TYM MIEJSCU). W zakładce "Spotkania" możesz sprawdzić wolne terminy konsultacji. Wsparcie dla uczestników projektu świadczy Joanna Muzal.

Załóż bezpłatne konto w nowym serwisie rekrutacyjnym Biura Karier UŁ (TUTAJ) i w zakładce „Spotkania” umów termin doradztwa zawodowego z Joanną Muzal. Jeśli masz pytania dotyczące zapisania się na doradztwo, pisz na adres joanna.muzal@uni.lodz.pl

Uwaga: nie prowadzimy zapisów na doradztwo drogą mailową i telefoniczną - do skorzystania ze wsparcia niezbędne jest posiadanie konta w serwisie rekrutacyjnym. Przygotowaliśmy krótki film, który pomoże Ci odnaleźć się na platformie (ZOBACZ).

Wzory dokumentów dla studentów - doradztwo zawodowe
Przed przystąpieniem do projektu poznaj zasady uczestnictwa. Poniżej znajdziesz m.in. regulamin projektu, wzór umowy oraz wzór oświadczenia uczestnika.
Pobierz dokumenty
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni” do Zadania 12 – Rozwój wysokiej jakości usług Biura Karier UŁ – moduł programów stażowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza  68, 90-136 Łódź.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ; e-mail: iod@uni.lodz.pl
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”. Podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane tj. organizacji i przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”, po zakończeniu rekrutacji dane osobowe osób które:
  1. nie zakwalifikowały się na staż są usuwane w terminie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
  2. zostały zakwalifikowane na staż są przenoszone do systemu SL.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z  Uniwersytetem.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
  4. przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu, a następnie uczestnictwa w Programie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.

Pobierz wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika projektu

Poznaj naszą ekspertkę

Joanna Muzal

Doradca zawodowy
Psycholog, doradca zawodowy, coach, trener umiejętności psychospołecznych. Od kilkunastu lat wspiera ludzi w odkrywaniu własnego potencjału i tworzenia satysfakcjonującej ścieżki zawodowej. Entuzjastka Porozumienia bez Przemocy i wszelkich tematów związanych z rozwojem osobistym.