Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) zaprasza studentów zagranicznych studiów licencjackich na kierunkach przyrodniczych i pokrewnych do przyłączenia się do naszych zespołów badawczych w okresie od lipca do września 2021 roku.


W 2020 roku zmodyfikowaliśmy program, aby dać wybranym studentom możliwość lepszego zaplanowania wizyty i poradzenia sobie z komplikacjami podróżniczymi spowodowanymi przez pandemię w Niemczech i ich krajach ojczystych. W tym roku ponownie zastrzegliśmy sobie możliwość przekształcenia podstawowego programu w indywidualne praktyki.

Studenci w okresie letnim będą mieli okazję pracować i badać w jednym z naszych instytutów pod okiem jednego z naszych naukowców, będąc integralną częścią grupy badawczej. Zadania, które mają zostać opracowane, obejmują praktyczne operacje w laboratoriach, analizę danych, obliczenia naukowe i nauki teoretyczne. To dobra okazja do poznania codziennej pracy naukowców i wymiany doświadczeń z naukowcami i studentami z całego świata.

HZDR jest członkiem Stowarzyszenia Centrów Badawczych im. Helmholtza w Niemczech. Prowadzi nowatorskie badań w dziedzinie energii, zdrowia i materii w celu znalezienia nowych sposobów ochrony i poprawy życia ludzkiego. Obecnie zatrudniamy 1400 osób w ośmiu instytutach badawczych i różnych działach administracyjnych.

Dołączając do HZDR, stażyści będą mieli możliwość pracy w dziedzinach takich jak:
 materia,
 energia,
 zdrowie
 technologia.

Studenci-stażyści HZDR otrzymają bezpłatnie zakwaterowanie oraz stypendium na pokrycie dodatkowych kosztów.

Kto może się zgłosić?

Wszystkie zaawansowane licencjackie lub magisterskie studenci nauk przyrodniczych lub pokrewnych.

Jak aplikować?

Za pomocą strony internetowej: www.hzdr.de/summer

Termin składania wniosków

Do 28 lutego 2021 r
Powiadomienie o przyjęciu:
23 kwietnia 2021 r

Kontakt
Yvonne Matthes
Międzynarodowe Biuro
summer@hzdr.de

HZDR zaprasza na staże
Staże w Niemczech

Pozostaw odpowiedź