Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić XVI edycję KONKURSU Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.


Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, podyplomowych, inżynierskich lub MBA, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2019 roku.

Dodatkowo, w tegorocznej edycji konkursu zostaną przyznane Nagrody Różnorodności najlepszym pracom z zakresu Diversity&Inclusion.

Zakres tematyczny prac, które zostać zgłoszone:
– etyka biznesu, w tym zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
– ład korporacyjny i raportowanie niefinansowe (ESG),
– innowacyjność społeczna w gospodarce,
– dobre praktyki na rynku finansowym,
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym,
– Diversity & Inclusion (pod patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez FOB).

Nowa kategoria konkursu Verba Veritatis
Od tegorocznej edycji do zakresu tematycznego dołączyliśmy nową kategorię: DIVERSITY & INCLUSION. Jej wprowadzenie to odpowiedź na rosnące znaczenie tej tematyki. Ma to także zachęcić do częstszego sięgania w pracach dyplomowych po tematy związane z budowaniem otwartego na różnorodność rynku pracy i spójnych, włączających społeczeństw. Będzie wspierać popularyzację tej tematyki i wzrostu świadomości pracodawców, których rola jest kluczowa dla zmiany, w miejscu pracy, jak i w jego otoczeniu. Patronem Kategorii jest Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najlepsze prace z zakresu D&I zostaną nagrodzone Nagrodą Różnorodności.

Jak zgłosić pracę?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy, skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu) oraz egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@zpf.pl.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 31 lipca 2021 roku

Więcej informacji o Konkursie, w tym sposób zgłoszenia pracy, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.zpf.pl.

KONTAKT: konkurs@zpf.pl, tel. + 48 504 145 109

REGULAMIN KONKURSU
https://www.zpf.pl/pliki/konkurs/regulamin_verba_veritatis_2021.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
https://www.zpf.pl/pliki/konkurs/formularz_2021.pdf

Konkurs Verba Veritatis
Verba Veritatis

 

Pozostaw odpowiedź