Sporo ostatnio mówi się i pisze na temat pracy zdalnej i efektywnej organizacji czasu. W tym artykule chcielibyśmy się jednak podzielić z Wami wskazówkami na temat realizacji długofalowych celów, czyli takich, które chcemy  zrealizować w bardziej odległej przyszłości, np. na przestrzeni kilku miesięcy czy nawet lat. Mogą dotyczyć  napisania pracy licencjackiej/magisterskiej czy zdania egzaminu z języka obcego. Jak zatem zaplanować takie zadania?

 

Po pierwsze: cel

 

Przede wszystkim warto konkretnie określić, co i kiedy chcielibyśmy zrealizować. Może nam w tym pomóc zasada SMART, opisana w latach 80-tych XX wieku przez George’a T. Dorana. Określa ona pięć cech dobrze postawionego celu. Zgodnie z nią cel powinien być:

Konkretny (Specific) – cel powinien jasno i precyzyjnie określać, co chcemy osiągnąć

Mierzalny (Measurable) – zawsze powinniśmy móc jednoznacznie sprawdzić, czy cel już osiągnęliśmy, czy jeszcze nie, za pomocą konkretnego wskaźnika

Osiągalny (Achievable) – cel powinien być realnie możliwy do osiągnięcia

Ważny (Relevant) – cel powinien być dla nas istotny, aby jego osiągnięcie było dla nas motywujące

Określony w czasie (Time defined) – cel powinien mieć konkretny termin realizacji

 

Dobrze postawione cele to na przykład:

 

W sesji zimowej 2020 r. zdam egzamin CAE z języka angielskiego na ocenę minimum B.

 

Do końca listopada 2020 r. napiszę pracę licencjacką.

 

 

Po drugie: zaplanuj realizację celu

 

Zacznij od podziału Twojego celu na mniejsze, konkretne zadania. W przypadku pracy licencjackiej mogą to być kolejne napisane i zaakceptowane przez promotora rozdziały i podrozdziały. Następnie dla każdego z nich określ przedział czasowy, kiedy rozpoczniesz i zakończysz ich realizację. Dodaj także, po czym poznasz, że dane zadanie jest ukończone, jaki będzie jego konkretny rezultat.

 

 

Po trzecie: przeanalizuj swoje zasoby

 

W tym miejscu warto zastanowić się, co będzie niezbędne do realizacji każdego z zadań (i ogólnie: całego celu), a także co już posiadasz, a czego jeszcze potrzebujesz i jak możesz to zdobyć. Mogą to być zarówno niezbędne informacje (np. jak ma wyglądać praca licencjacka), umiejętności (np. jak prawidłowo wstawiać przypisy do pracy), narzędzia i pomoce (np. oprogramowanie, książki, dostęp zdalny do BUŁy).

 

Po czwarte: korzystaj ze wsparcia innych

 

Zasobem, o którym mówiliśmy w poprzednim punkcie może być również wsparcie innych osób. W przypadku pisania pracy licencjackiej niezbędna może być oczywiście pomoc promotora. Warto również wspierać się wzajemnie w gronie osób, które mają taki sam cel co Ty, czyli również kończą licencjat. Wymienianie się informacjami i wzajemne dopingowanie do dalszego pisania również może być motywujące.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w określeniu celu i motywacji do jego realizacji, zapraszamy na bezpłatne indywidualne sesje coachingowe realizowane w Biurze Karier UŁ. Szczegóły znajdziesz TUTAJ.

 

Autorka:

AGATA MATUSZEWSKA-KUBICZ

Doradca ds. przedsiębiorczości
Psycholog organizacji, doradca zawodowy, przedsiębiorca, adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Zawodowo zajmuję się obszarem rynku pracy, przedsiębiorczości i rozwoju zawodowego. W Biurze Karier wspieram studentów zainteresowanych tematem założenia własnej firmy.

 

 

 

Tekst powstał w ramach cyklu #CareerFullyCharged.

Serię Rozwojowy wtorek traktujemy jako zaproszenie do autorefleksji i pracy na zasobach. Oprócz kwestii związanych z efektywnością osobistą, we wtorki odnosimy się do mniej oczywistych kompetencji i zapraszamy Was do eksperymentowania.

Pozostaw odpowiedź