Masz pomysł na nowe przedsięwzięcie? Poniżej w kilku prostych krokach przedstawię, jak napisać draft projektu, a z jego pomocą cały projekt. Zaczynamy 😊

 

Projekt, czyli co?

 

Projekt to w najprostszej definicji przedsięwzięcie jednorazowe, niepowtarzalne oraz złożone.

Projektami już się zajmujecie i z pewnością będziecie się zajmować. Niezależnie od tego, jakiej one będą natury, czy jak bardzo złożone, warto każdy z nich rozpisać w kilku prostych krokach.

 

1. Problem – dlaczego?

 

Zaczynamy od problemu, na który odpowiedzią ma być Wasz projekt.

Istnieje wiele narzędzi, które pozwalają na efektywną analizę problemu – dziś zaproponuję Wam jedno z nich, które będzie punktem wyjścia dla całego projektu, pozwoli na identyfikację problemu, jego przyczyn i konsekwencji. Przy wnikliwym rozpisaniu pozwoli Wam precyzyjnie określić cel projektu, grupy docelowe oraz listę działań w projekcie. To proste narzędzie to tzw. drzewo problemów.

Oto krótka instrukcja jak je stworzyć:

 • Zdefiniuj problem:

Zbyt mała liczba studentów dobrze przygotowana do wejścia na rynek pracy.

 • Zastanów się nad możliwymi przyczynami – zaczynając od tych najbardziej ogólnych do bardziej szczegółowych:
  • Zbyt mały odsetek studentów UŁ korzystających z doradztwa zawodowego.
   • Zbyt mały odsetek studentów UŁ potrafiących przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne.
   • Zbyt mały odsetek studentów UŁ potrafiących świadomie zaplanować ścieżkę kariery oraz poszukiwać ofert odpowiednich do realizacji tego planu.
  • Zbyt mały odsetek studentów UŁ korzystających z praktycznych szkoleń oferowanych przez Biuro Karier UŁ przy współpracy z pracodawcami.
  • Zbyt mała znajomość rynku pracy przez studentów UŁ.
  • Zbyt małe doświadczenie zawodowe absolwentów UŁ.

Każdą z przyczyn możesz rozbijać na mniejsze, w zależności od tego, jaki stopień szczegółowości Cię interesuje.

 • Pomyśl, jakie będą konsekwencje takiego stanu rzeczy – każdej przyczynie przyporządkuj określony skutek.
  • Wielu studentów UŁ mało efektywnie szuka pracy.
   • Wielu studentów UŁ ma nieprofesjonalnie przygotowane dokumenty aplikacyjne.
   • Wielu studentów UŁ aplikuje na oferty pracy poniżej swoich kompetencji oraz oczekiwań.
  • Zbyt mało studentów UŁ posiada praktyczne umiejętności, których oczekują pracodawcy.
  • Studenci nie aplikują na oferty, które potencjalnie spełniają ich oczekiwania.
  • Wielu absolwentów UŁ nie spełnia wymagań pracodawcy dot. minimalnego doświadczenia zawodowego.

Tak podany schemat pokazuje proces myślowy przy tworzeniu drzewa problemów. Można spróbować rozpisać drzewo problemów w wersji graficznej:

Jak napisać projekt

Dokładne zdefiniowanie problemu, jego przyczyn i skutków to podstawa profesjonalnie przygotowanego projektu.

I tutaj prosta zasada: jeden problem – jeden projekt. Oczywiście pewne etapy, zadania w projekcie mogą być odpowiedzią na mniejsze problemy, które są jednak pochodnymi problemu głównego.

Zachęcam również do przeanalizowania kilku pomysłów za pomocą przedstawionego wyżej narzędzia i wybrania tego problemu, który jest najbardziej istotny, bądź najlepiej wpisuje się w formułę konkursu, w ramach którego chcecie złożyć projekt.

Do analizy problemu, jego przyczyn służą również inne narzędzia, pomocny może być, np. diagram Ishikawy.

2. Cel – co chcę uzyskać?

 

Cel to tak naprawdę odpowiedź na problem główny – sformułowanie rozwiązania. Analizujemy problem główny i formułujemy cel dla naszego projektu, który musi być:

S – specific – skonkretyzowany

M – mesureable – mierzalny

A – achieveable – osiągalny

R – relevant – istotny

T – timeable – określony w czasie

Prawidłowo sformułowany cel może wyglądać tak:

CEL: Zwiększenie w ciągu dwóch lat liczby studentów dobrze przygotowanych do wejścia na rynek pracy poprzez zwiększenie o 30% liczby studentów UŁ korzystających z usług Biura Karier UŁ.

 

3. Działania – jak to zrobię?

 

Rozpisz w punktach jakie działania powinien obejmować projekt, żeby zrealizować jego cel. Proponuję zajrzeć do drzewa problemów i przyporządkować działania do określonych w nim przyczyn i skutków:

 • Doradztwo zawodowe.
  • Profesjonalna analiza oraz doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
  • Diagnoza kompetencji oraz planowanie ścieżki zawodowej.
  • Akademia Kompetencji.
  • Szkolenia w ramach projektu „STUDENTS’ POWER – KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU UCZELNI”.
  • Szkolenia ekspertów z Biura Karier.
 • Organizacja przestrzeni spotkań pracodawca-student.
  • Targi Pracy.
  • WorkShow – Branżowe Tragi Pracy.
  • Wydarzenia we współpracy z pracodawcami.
 • Zdobywanie doświadczenia zawodowego z Biurem Karier UŁ.
  • Staże w ramach projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”.
  • Praktyki nieobligatoryjne.
  • Uatrakcyjnienie zakładki z ofertami pracy na stronie BK.

Każde z działań należy szczegółowo rozpisać, zawrzeć wszystkie kroki, jakie będą się składały na jedno duże działanie. Dokładne rozpisanie tego elementu pozwoli na precyzyjne przyporządkowanie zasobów, a tym samym kosztowe zaplanowanie projektu.

 

4. Grupa docelowa – dla kogo?

 

Analizujemy po raz kolejny drzewo problemów i przyporządkowujemy określoną grupę docelową do naszego problemu oraz celu, który pragniemy osiągnąć.

Grupa docelowa musi być precyzyjnie zdefiniowana.

W naszym przypadku możemy ją określić następująco:

Grupa docelowa: Studenci studiów dziennych Uniwersytetu Łódzkiego, czterech ostatnich semestrów studiów.

W ramach tak formułowanej grupy docelowej, możemy wydzielić podgrupy, do których będą adresowane poszczególne działania, wyodrębnione w części 3.

 

Zasoby – kogo i co potrzebuję, aby zrealizować swój cel?

 

Planowanie zasobów najłatwiej powiązać z działaniami – pod każdym działaniem robimy listę zasobów, których będziemy potrzebować, dopiero w następnym kroku grupujemy je do kilku głównych kategorii.

W naszym projekcie mówiąc o podstawowych kategoriach zasobów możemy wyróżnić:

 • Personel projektu.
 • Sale szkoleniowe.
 • Sprzęt komputerowy.
 • Materiały szkoleniowe.

Każdą z tych kategorii należy odpowiednio wycenić, zastanowić się ile i jakich zasobów będziemy potrzebować na kolejnych etapach projektu. Budżet projektu to jednak temat na zupełnie odrębną historię.

 

Realizować czy nie realizować?

 

Tak rozpisany projekt pozwoli Wam zaplanować swoje działania, będzie również przydatnym narzędziem, punktem odniesienia do pisania wniosków o dofinansowanie projektów, jeśli bylibyście takimi zainteresowani. Gwarantuję, że będzie dobrym punktem wyjścia do napisania projektu na każdy konkurs o grant.

Wypisane tu pięć punktów, uzupełnione o budżet, pozwoli Wam już na wstępie ocenić, czy warto realizować projekt, czy macie odpowiednie zasoby bądź zabezpieczone źródła, aby je zdobyć.

Każdy z przedstawionych etapów można potraktować bardzo ogólnie (przy prostych projektach) lub należy zagłębić się i użyć dodatkowych narzędzi, które pozwolą precyzyjnie przygotować projekt, tak, aby możliwa była jego realizacja. Gdyż napisanie projektu to dopiero początek…

Jeśli masz pomysł na projekt, chcesz aplikować o grant – zapraszam do kontaktu i na wirtualne konsultacje: natalia.tredowicz@uni.lodz.pl

Jeśli chcecie poczytać o budżecie projektu, praktycznych narzędziach, które pomogą zrealizować projekt lub o metodykach zarządzania projektami – dajcie znać w komentarzach.

 

Ps. Artykuł zawierał lokowanie produktu: Biuro Karier UŁ poleca się wszystkim! 😊

 

Autorka:

NATALIA BOCIAN-TRĘDOWICZ

Koordynatorka projektu Students’ POWER
Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 10 lat zajmuję się zarządzaniem projektami szkoleniowymi, doradczymi oraz inwestycyjnymi.
Prywatnie szukam równowagi pomiędzy życiem rodzinnym, a rozwojem osobistym i chwilą na rozrywkę – najlepiej w postaci dobrej książki, czy ciekawego serialu.

 

 

 

Tekst powstał w ramach cyklu #CareerFullyCharged.

Serię Rozwojowy wtorek traktujemy jako zaproszenie do autorefleksji i pracy na zasobach. Oprócz kwestii związanych z efektywnością osobistą, we wtorki odnosimy się do mniej oczywistych kompetencji i zapraszamy Was do eksperymentowania.

Pozostaw odpowiedź