Polska Izba Biegłych Rewidentów (dalej: „PIBR”) wprowadziła zmianę w zakresie prowadzonej rekrutacji do procesu kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta.

Nabór do zawodu biegłego rewidenta będzie prowadzony w sposób ciągły, co oznacza, iż w dowolnym momencie osoba zainteresowana przystąpieniem do procesu kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta może wysłać aplikacje.

Co powinieneś zrobić, aby zostać kandydatem?

Sprawdź na stronie www.ZostanRewidentem.pl w sekcji kariera!

Pozostaw odpowiedź